PIŁAT i PARTNERZY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.p.

Siedziba główna
1ul. Grójecka 34/4, 02-308 Warszawa
tel/fax: +48 22 698 83 65
Pokaż na mapie
2Prospekt T. Szewczenki 15/2B, 79013 Lwów
Kontakt na Ukrainie:
tel: +38 032 237 97 73
fax: +38 032 237 89 14
Pokaż na mapie
Pokaż inne siedziby firmy »

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelaria w formie spółki partnerskiej działa na rynku usług prawnych od 2002 r., kiedy to nastąpiło zawiązanie spółki partnerskiej przez partnerów prowadzących uprzednio kancelarie indywidualne.

SPECJALIZACJA KANCELARII – kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

Oferta kancelarii skierowana jest do podmiotów gospodarczych całej Polski oraz działających lub chcących działać na terenie Ukrainy. Poprzez rozbudowaną sieć współpracowników zapewniamy obsługę prawną zarówno na terenie Ukrainy zachodniej, jak i we wschodniej części tego kraju.

Nasza oferta obejmuje m. in.:

 • kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych prawa polskiego i ukraińskiego
 • organizację podmiotów gospodarczych i obsługę prawną działalności inwestycyjnej na terenie Polski i Ukrainy
 • obsługę prawną i negocjacyjną w toku sporów sądowych i arbitrażowych
 • pomoc prawną w zakresie wykonania krajowych i zagranicznych orzeczeń sądowych i arbitrażowych
 • pomoc w windykacji wierzytelności
 • doradztwo w zakresie prawa spółek, przekształceń kapitałowych i procesach optymalizacji przedsiębiorstwa
 • pomoc prawną w toku przekształceń i restrukturyzacji, a także w trakcie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • kompleksową obsługę prawną syndyków masy upadłości i doradców restrukturyzacyjnych
 • pomoc dłużnikom w restrukturyzacji zadłużenia, wsparcie w przygotowaniu propozycji układowych i planów restrukturyzacyjnych z uwzględnieniem sposobu finansowania działalności
 • przygotowanie wniosków i obsługę prawną w toku upadłości konsumenckiej, w tym również upadłości byłych przedsiębiorców, członków zarządu spółek kapitałowych i wspólników spółek osobowych
 • doradztwo wierzycielom w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych - przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności, wniosków o wyłączenie z masy upadłości, uczestnictwo w radach wierzycieli
 • pomoc prawną w sprawach karnych gospodarczych oraz w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373 pr.up.)
 • doradztwo członkom zarządu spółek w postępowaniach sądowych dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za szkodę oraz zobowiązania spółki (art. 299 k.s.h., art. 116 o.p.)

Kancelaria posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji i upadłości.

Świadczy lub świadczyła obsługę prawną czołowym firmom m.in. z branży bankowej, leasingowej, spedycyjnej, budowlanej, przetwórstwa spożywczego oraz branży outdoor.

W ramach działalności Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę prawną podmiotów o charakterze korporacyjnym, spółek prawa handlowego, a także przedsiębiorców indywidualnych. Partnerzy Kancelarii mają na koncie liczne publikacje naukowe z zakresu prawa gospodarczego, a także bogate doświadczenie szkoleniowe.

Kancelaria posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej procesów upadłościowych oraz doradzaniu syndykom, zarządcom i nadzorcom sądowym. Prawnicy Kancelarii przeprowadzili obsługę ponad pięćdziesięciu wieloletnich postępowań upadłościowych (likwidacyjnych i układowych), dotyczących podmiotów o łącznej kapitalizacji przekraczającej 400 mln zł.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w językach: polskim, ukraińskim oraz angielskim.

Zespół

EWA PIŁAT

RADCA PRAWNY

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych „Piłat i Partnerzy” w Warszawie oraz w Międzynarodowej Kancelarii Prawniczej Piłat, Borsuk i Partnerzy we Lwowie.

Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie ich bieżącej działalności jak i procesów restrukturyzacyjnych. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zdobyła na stanowiskach kierowniczych w sektorach: bankowym, finansowym i energetycznym. Odbyła specjalistyczne szkolenia z prawa, oceny ryzyka inwestycji finansowych i bankowości na Uniwersytecie DePaul (Chicago, II., USA), oceny ryzyka i zabezpieczania inwestycji finansowych w Szkole Bankowej w Poznaniu oraz szkolenia z zakresu negocjacji i mediacji.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, bankowego, spedycji, transportowego i przewozowego oraz upadłościowego i naprawczego.

Prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych zarówno w zakresie zagadnień związanych z bieżącą działalnością w tym prawa pracy jak i windykacją wierzytelności. Przez wiele lat prowadziła obsługę dużych firm z branży spedycji, leasingu, budowlanej  oraz handlu.

Od wielu lat prowadzi stałą współpracę z syndykami oraz zarządcami sądowymi w zakresie pełnej obsługi prawnej postępowań upadłościowych likwidacyjnych jak i  układowych.

Włada jęz. rosyjskim w stopniu średniozaawansowanym oraz jęz. angielskim w stopniu podstawowym.

WOJCIECH PIŁAT

ADWOKAT, DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

Odbył także studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw" (Szkoła Główna Handlowa). Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych „Piłat i Partnerzy” w Warszawie oraz w Międzynarodowej Kancelarii Prawniczej Piłat, Borsuk i Partnerzy we Lwowie.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki restrukturyzacji oraz upadłości. Problematyką prawa upadłościowego i naprawczego zajmuje się od 2004 roku. Jest autorem publikacji naukowych z tej dziedziny. Obecnie jest w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego.

W ramach świadczenia usług prawnych prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców indywidualnych, spółek prawa handlowego, podmiotów o charakterze korporacyjnym, a także syndyków masy upadłości. Świadczy lub świadczył obsługę prawną czołowym firmom m.in. z branży leasingowej, kolejowej, budowlanej, przetwórstwa spożywczego oraz branży outdoor.

Doradza przedsiębiorcom w toku przekształceń i restrukturyzacji przedsiębiorstw, świadcząc pomoc w doborze optymalnej struktury funkcjonowania firmy oraz w negocjacjach z kontrahentami oraz wierzycielami. Świadczy także pomoc prawną przedsiębiorcom w toku postępowania upadłościowego z opcją układową oraz likwidacyjną.

Posiada duże doświadczenie w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej upadłości likwidacyjnych i układowych, doradztwie prawnym i współpracy z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi w toku poszczególnych etapów postępowań upadłościowych. Na dziś (stan na grudzień 2015 r.) łączna wartość kapitału zakładowego przedsiębiorstw, w toku upadłości których świadczył obsługę prawną, przekroczyła 250 mln zł.

Występuje jako obrońca w sprawach karnych gospodarczych.

Jest autorem pierwszego polskiego bloga prawniczego o tematyce upadłości i restrukturyzacji (www.prawo-upadłościowe.pl).

Stały ekspert prawny portali www.wyborcza.biz i www.gazeta.pl. Występował jako konsultant prawny w wielu programach telewizyjnych, publikacjach prasowych oraz audycjach radiowych, w tym w TVN, TVN24, TVP2, TV Polsat, Radio TOK FM, Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Dziennika Gazeta Prawna itp.

Włada jęz. angielskim w stopniu zaawansowanym oraz jęz. niemieckim w stopniu podstawowym.

PETRO BORSUK

ADWOKAT

Zasłużony prawnik Ukrainy. Dziekan Lwowskiej Izby Adwokackiej. Członek Komisji Etyki Zawodowej Ukraińskiej Rady Adwokackiej. Wiceprezes Dobroczynnego Funduszu Wspierania Reformy Prawa i Ochrony Praw Człowieka we Lwowie, starszy wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

Posługuje się językami: ukraińskim, polskim, rosyjskim i angielskim.

Siedziba główna
ul. Grójecka 34/4, 02-308 Warszawa
tel/fax: +48 22 698 83 65
Pokaż na mapie

wiper-pixel