prawo administracyjne

Wsparcie kancelarii prawnej w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego: prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, gospodarka komunalna, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, infrastruktura, kultura. Przygotowanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg, odwołań od decyzji organów administracyjnych. Reprezentacji przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, a także w postępowaniu przed WSA i NSA. Pomocy prawnika w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji. Pomoc prawna na rzecz przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i samorządowej: skargi i wnioski do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz do organizacji i instytucji społecznych, wydanie zaświadczeń, koncesji i pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

wiper-pixel