Kancelaria Prawnicza Małgorzata Ostrowska

Siedziba główna
1ul. Leszno 8 lok. 60, 01-192 Warszawa
tel. +48 (22) 258 73 75, kom.
+48 601 36 47 92
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Naszym atutem jest doświadczenie i wrażliwość

Udzielamy  pomocy  prawnej w zakresie: 

 • wsparcia  oraz doradztwa prawnego wszystkim podmiotom występującym w obrocie prawnym, a więc osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym, zarówno w sprawach dotyczących prowadzonej przez nie działalności gospodarczej lub zawodowej, jak i w sprawach prywatnych, 
 • prawa spółek handlowych 
 • prawa pracy
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • w tym m.in.:
  - pisemnych porad i ustnych konsultacji w zakresie prawa,
  - sporządzania opinii prawnych i ekspertyz,
  - opracowywania projektów wszelkich aktów prawnych, w tym: umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, uchwał, regulaminów i zarządzeń,
  - zastępowania Klienta lub udziału łącznie z nim w negocjacjach,
  - reprezentowania Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji , urzędami i innymi organami oraz wnoszenia wszelkich związanych z tym pozwów, podań, wniosków, środków odwoławczych i innych pism,
  - występowania  w postępowaniach  egzekucyjnych

Siedziba główna
ul. Leszno 8 lok. 60, 01-192 Warszawa
tel. +48 (22) 258 73 75, kom.
+48 601 36 47 92
Pokaż na mapie

wiper-pixel