prawo egzekucyjne

Wsparcie prawne wierzycieli i dłużników. Pomoc prawna w kontaktach z firmami windykacyjnymi, pożyczkowymi, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi. Przygotowanie wniosku o wszczęcie, wstrzymanie, zawieszenie, lub wznowienie egzekucji. Pomoc w obronie przed egzekucją komorniczą, w tym m.in. przygotowanie skargi na działania komornika. Pomoc prawna w przypadku trudności z zaspokojeniem wierzytelności. Dochodzenie roszczeń wierzycieli stwierdzonych tytułem wykonawczym.