Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Czarnecka

Siedziba główna
1ul. Dąbrowszczaków 39/402b, 10-542 Olsztyn
tel. 601 290 444
faks: 89 722 09 70
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Moniki Czarneckiej świadczy obsługę prawną na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców, a także innych podmiotów gospodarczych.

Działalność kancelarii polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism, umów i innych dokumentów, a także na zastępstwie przed sądami cywilnymi, rodzinnymi, gospodarczymi, w postępowaniu egzekucyjnym, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz obrona w sprawach karnych, a także przed organami administracyjnymi i organami samorządowymi, sądami administracyjnym.

Zakres obsługi prawnej obejmuje:

 • prawo cywilne (w tym roszczenia o zapłatę i postępowanie egzekucyjne)
 • prawo rodzinne
 • prawo gospodarcze
 • prawo handlowe
 • prawo pracy
 • prawo administracyjne
 • prawo karne

Zespół

Monika Czarnecka

ADWOKAT

Adwokat Monika Czarnecka od 2009 r. jest członkiem Olsztyńskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów podyplomowych: Prawno - społeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

MEDIATOR

 • szkolenie bazowe z zakresu mediacji organizowane przez Polskie Centrum Mediacji oraz Zawodowe Szkolenie Mediatorów przeprowadzone przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i uzyskała tytuł Mediatora
 • szkolenia w zakresie mediacji pozasądowych, negocjacji oraz polubownego załatwiania sporów
 • specjalistyczne szkolenie z zakresu Mediacji Cywilnych i Gospodarczych uzyskując tytuł Mediatora Cywilno - Gospodarczego
 • seminarium "Konstruowanie ugód zawartych przed mediatorem w sprawach cywilnych i gospodarczych" organizowanym przez Stowarzyszenie Notariuszy RP pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości.
tel. 601 290 444
Siedziba główna
ul. Dąbrowszczaków 39/402b, 10-542 Olsztyn
tel. 601 290 444
faks: 89 722 09 70
Pokaż na mapie

wiper-pixel