GEWENER Kancelaria Prawna

Siedziba główna
1Aleje Jerozolimskie 54, 00-024 Warszawa
+48 882 138 920
Pokaż na mapie
2ul. Dolna 5B/1, 10-699 Olsztyn
+48 882 138 920
Pokaż na mapie
3A. Lityńskiego 7, 16-400 Suwałki
+48 882 138 920
Pokaż na mapie
4Ogrodowa 6/1, 65-461 Zielona Góra
+48 882 138 920
Pokaż na mapie
Pokaż inne siedziby firmy »

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

GEWENER Kancelaria Prawna świadczy usługi prawne skierowane do podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Wieloletnie doświadczenie, wypracowane standardy działania i współpraca ze specjalistami z różnych dziedzin prawa  pozwalają nam świadczyć usługi na wysokim poziomie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta.

Służymy wsparciem przy prowadzeniu bieżącej działalności, a także wdrażamy rozwiązania eliminujące konkretne problemy prawne. Mając podejście nie tylko prawne, ale i biznesowe identyfikujące potrzeby klienta oraz minimalizujące ryzyka prawno-finansowe koncentrujemy się na wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań.

Dzięki budowaniu wzajemnego zaufania i odejściu od schematycznie pojmowanej pomocy prawnej dążymy do tworzenia długoletniej, satysfakcjonującej współpracy z naszymi klientami.


Prowadzimy szkolenia

W ramach świadczenia pomocy prawnej Kancelaria zapewnia Klientom, z którymi współpracuje specjalistyczne szkolenia prawne.

 • Oferujemy przygotowanie i opracowanie zagadnień prawnych w oparciu o praktyczne problemy z jakimi spotykają się Nasi Klienci.
 • Pozostajemy do dyspozycji Klientów również po odbyciu szkolenia rozwiewając ewentualne wątpliwości, które nie zostały przedstawione w trakcie szkolenia.

Szkolenie podnosi kompetencje osób, które w ramach wykonywanych czynności służbowych prowadzą procesy związane z obrotem płatnościami i zajmują się ich nadzorem. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu, na którym  omawiany jest proces prowadzenia egzekucji przez komorników sądowych oraz poruszane są praktyczne zagadnienia problemowe związane z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

Szkolenie ma na celu zdobycie:

 • wiedzy w zakresie:
  - poprawnej analizy dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o wszczęcia egzekucji;
  - sporządzania wniosków wszczynających postępowanie egzekucyjne;
  - sporządzania dalszych pism procesów w postępowaniu egzekucyjnym;
  - obowiązków i uprawnień organów egzekucyjnych oraz uczestników postępowania egzekucyjnego;
  - ograniczeń w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego;
  -kosztów związanych z wszczęciem postępowania egzekucyjnego;
  - sposobów egzekucji:
 • umiejętności w zakresie:
  - samodzielnego prowadzenia sprawy w postępowaniu egzekucyjnym;
  - monitorowania  pracy komornika;
  - oceny celowości dokonywanych czynności przez komornika.

Zespół

BEATA PONICHTERA

RADCA PRAWNY 

Założyciel kancelarii Gewener Kancelaria Prawna. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Szkoleniowiec. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych m.in. z branży FMCG, finansowej, ubezpieczeniowej, oświatowej, motoryzacyjnej, poligraficznej, public relations, budowlanej zdobyte w kancelariach prawnych z Warszawy, Dolnego Śląska i województwa warmińsko-mazurskiego, a także w ramach samodzielnej obsługi prawnej.

Zajmowała się także doradztwem prawnym na rzecz związków wyznaniowych i fundacji oraz doradztwem w zakresie obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego. Brała udział w tworzeniu i negocjowaniu umów handlowych ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń prawno-finansowych i optymalizacji podatkowych. Świadczyła usługi prawne na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych w zakresie windykacji należności, w tym egzekucji należności wielomilionowych. Brała udział w restrukturyzacji zadłużenia podmiotów gospodarczych oraz prowadziła postępowania upadłościowe na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka).

Służyła merytorycznym wsparciem sądowym organom egzekucyjnym opiniując wykonywane przez nich czynności. Przy złożoności problemów prawnych z jakimi się spotyka oferuje pomoc prawną obejmującą różne dziedziny prawa.

+ 48 882 138 920

AGNIESZKA POREDA

RADCA PRAWNY

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Współautorka komentarza do ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Odbyła aplikacje sędziowską i radcowską w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła praktykując w sądach i pracując w warszawskich kancelariach prawniczych. Zajmowała się obsługą prawną przedsiębiorców z różnych branż, głównie budowlanej i deweloperskiej. Świadczyła także pomoc prawną przy obsłudze firmy leasingowej. Pracowała również w sekcji prawnej banku oraz w administracji państwowej. Zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów gospodarczych. Pomaga Klientom w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej oraz w rozwiązywaniu doraźnych problemów prawno-finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie windykacji sądowej i pozasądowej. Prowadzi i nadzoruje poszczególne etapy windykacji (od etapu sądowego po egzekucję komorniczą). Wspiera także procesy polubownego odzyskiwania należności prowadząc bezpośrednie rozmowy z zadłużonymi podmiotami. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym.

BARTŁOMIEJ JAKUBOWSKI

ADWOKAT

Adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Obecnie także doktorant Akademii Sztuki Wojennej (dawniej – Akademia Obrony Narodowej), w której prowadził wykłady z prawa karnego skarbowego. Przez wiele lat zajmował się windykacją należności na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych na etapie sądowym oraz w postępowaniu zabezpieczającym Prowadził sprawy na rzecz podmiotów z różnych branż, m.in. ubezpieczeniowej, finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, FMCG, budowlanej, gastronomicznej. Praktykę zawodową odbywał w warszawskich oraz berlińskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się także w prawie karnym, w tym karnym gospodarczym i prawie karno-skarbowym (white collar crimes).

BARBARA LESZCZYŃSKA – FORNALSKA

ADWOKAT

Adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej świadczonej na rzecz podmiotów gospodarczych głównie z zakresu prawa gospodarczego, prawa kontraktowego. Zajmuje się się także obsługą klientów indywidualnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony konsumenta w obrocie prawnym oraz w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i prawa spadkowego Doradzała Klientom w sprawach związanych z m.in. z działalnością e-commerce, prawa pracy, prawa nieruchomości. Zajmuje się także doradztwem i reprezentacją Klientów w sprawach karnych.

PRZEMYSŁAW JAKUB HINC

DORADCA PODATKOWY

Specjalista prawa podatkowego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Od 2014 r. dodatkowo Członek Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, gdzie został Przewodniczącym Komisji Ofert. Służy wsparciem podmiotom zainteresowanym z zakresu ich obowiązków podatkowych oraz doradza przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania. Z sukcesem występował przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. Ekspert prawa podatkowego i mediator sądowy.

Publicysta i komentator życia gospodarczego. Teksty, artykuły i wypowiedzi z jego udziałem można znaleźć w TVP, TVN, Polsat NEWS, TV Biznes, Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej i Biuletynie doradców podatkowych. Szereg artykułów przedrukowują ekonomiczne i rolnicze portale internetowe.

Siedziba główna
Aleje Jerozolimskie 54, 00-024 Warszawa
+48 882 138 920
Pokaż na mapie

wiper-pixel