postępowanie podatkowe

Pomoc kancelarii na etapie administracyjnym i sądowo-administracyjnym w zakresie m.in.: VAT, CIT, PIT czy podatku akcyzowego. Doradztwo podatkowe w zakresie wszczętej kontroli podatkowej, skarbowej oraz w zakresie toczących się już postępowań podatkowych przed sądami administracyjnymi. Weryfikacja zobowiązań podatkowych, dokumentacji, procedur, przygotowywanie pism na potrzeby kontroli podatkowych (np. zastrzeżenie do protokołu kontroli, odwołanie od decyzji, wniosek o stwierdzenie nadpłaty). Przygotowanie skarg na decyzje do WSA, reprezentowanie klienta na rozprawie przed sądem administracyjnym. Sporządzanie skarg kasacyjnych od wyroków WSA do NSA.