Buszan Orłowski Adwokat Radca Prawny Sp.p.

Siedziba główna
1ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot
tel.: +48 58 341 88 02
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

BAS Kancelaria Gdańsk, Gdynia, Sopot

BAS Kancelaria w Sopocie powstała w 2010 roku w Gdyni, a jej adwokaci i radcowie prawni to profesjonaliści zaangażowani w sprawy klientów. Kancelaria prawnicza wspiera klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, swoim doświadczeniem w zakresie m.in. prawa nieruchomościowego, pracowniczego i podatkowego.

Klientami BAS Kancelarii najczęściej są mieszkańcy i przedsiębiorcy z Sopotu, Gdyni i Gdańska. Zespół realizuje jednak z sukcesami sprawy nie tylko dla klientów z terenu Trójmiasta, ale również z całej Polski.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych kontrahentów BAS Kancelaria świadczy pomoc prawną także na rzecz obcokrajowców, w szczególności obywateli Ukrainy.

W ramach udzielanej pomocy każdy klient może liczyć na indywidualne podejście oraz propozycję rozwiązania dostosowaną do jego potrzeb. Radca prawny BAS Kancelarii stawia na partnerskie relacje z klientami i pełne zaangażowanie w realizowane sprawy.

Zespół

Izabela Turczyńska-Buszan

RADCA PRAWNY

Magister prawa Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji kierunku Prawo oraz magister politologii Wydziału Nauk Społecznych kierunku Politologia, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami.(nr licencji 9258).

Od 2007 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, wpisana na listę radców prawnych pod numerem Gd/2138.

W kręgu jej działalności zawodowej pozostają wszelkie sprawy związane z nieruchomościami. Przeprowadza procesy due dilligence, inwestycyjne, podziałowe a także związane z prawną obsługą transakcji na rynku nieruchomości. Reprezentuje strony w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości oraz w sporach gospodarczych . Na co dzień zajmuje się także prawem korporacyjnym oraz obsługą małych i średnich przedsiębiorców. Reprezentuje i doradza w sporach pracowniczych.

Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa pracy i gospodarki nieruchomościami w prywatnych trójmiejskich szkołach wyższych.

Prywatnie tańczy i z pasją gotuje.

tel. 604 540 528

Fabian Orłowski

ADWOKAT

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziału Prawa i Administracji kierunku Prawo oraz Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych kierunku Politologia.

Od 2014 roku członek Pomorskiej Izby Adwokackiej, wpisany na listę adwokatów pod numerem GD/Adw/3276.

W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajdują się zagadnienia związane z rynkiem kapitałowym i finansowym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu licznych postępowań sądowych, reprezentując zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze, w tym w sprawach tzw. frankowiczów.

Posługuje się językiem angielskim oraz w stopniu podstawowym włada językiem rosyjskim.

Prywatnie miłośnik sportu oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu.

tel. 697 577 100

Agnieszka Wesołowska

DORADCA PODATKOWY

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawo, doradca podatkowy wpisany na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych (nr wpisu 11388).

Swoje zainteresowania koncentruje wokół zagadnień z zakresu podatku VAT, podatku akcyzowego, cen transferowych oraz międzynarodowego prawa podatkowego; prowadziła precedensowe sprawy dotyczące wdrażania podatku akcyzowego na obrót gazem w Polsce, oraz stosowania zwolnień w podatku VAT na usługi finansowe oraz giełdowe. Zaangażowana w prace legislacyjne dotyczące podatku akcyzowego oraz podatku VAT.

Autorka licznych komentarzy i ponad 150 glos z zakresu podatku VAT do wyroków Trybunału Sprawiedliwości. Współautorka Komentarza do prawa akcyzowego, obejmującego problematykę związaną z opodatkowaniem akcyzą rynku gazowego.

Biegle włada językiem angielskim oraz językiem francuskim.

Prywatnie miłośniczka pływania oraz podróży.

tel. 504 041 481

Paulina Jachimska

APLIKANT RADCOWSKI

Magister prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz magister Bezpieczeństwa narodowego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a także licencjat Dziennikarstwa i komunikacji społecznej Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK w Toruniu.

Doświadczenie zdobywała i rozwijała się m.in. w kancelariach radcowskich i komorniczych, Sądzie Rejonowym w Olecku, Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Delegatura w Gdańsku oraz w działach finansowo-prawnych firm.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się m.in. prawo własności intelektualnej oraz prawo autorskie i prawa pokrewne.

Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami, tańcem i filmem.

Wojciech Gumienny

APLIKANT RADCOWSKI

Magister prawa Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji kierunku Prawo.

Od 2016 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, wpisany na listę aplikantów radcowskich pod numerem APL-GD-160370.

Specjalizuje się w prawie cywilnym. Doświadczenie zawodowe rozwijał dzięki współpracy z firmą konsultingową oraz kancelariami prawnymi w Gdańsku. W obszarze jego zainteresowań znajduje się problematyka prawnego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców, a także prawo nowych technologii oraz spory konsumenckie.

Po godzinach: literatura szpiegowska i sprawy międzynarodowe.

tel. 532 565 012
Siedziba główna
ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot
tel.: +48 58 341 88 02
Pokaż na mapie

wiper-pixel