inwestycje

Obsługa prawna w zakresie sporządzania analiz i opinii prawnych dotyczących warunków inwestowania z uwzględnieniem celów i założeń konkretnego przedsięwzięcia, oceny stanu prawnego spółek i nieruchomości, podejmowanych działań związanych z zakładaniem, łączeniem i przejmowaniem spółek, udziałów i akcji w spółkach kapitałowych. Przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów związanych z procesem inwestycyjnym. Pomoc prawna w uzyskiwaniu koncesji i zezwoleń. Reprezentowanie przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i właściwymi urzędami.

wiper-pixel