dochodzenia roszczeń z tytułu kredytów frankowych

Pomoc prawna w zakresie analizy umowy kredytowej, wyliczenia kredytu w zakresie wysokości nadpłaconych rat kredytu, przewalutowania kredytu, zmniejszenie salda kredytu, unieważnienie umowy kredytowej, zwrot od banków nadpłat z tytułu stosowania niedozwolonych klauzul, wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość z tytułu udzielonego kredytu.