audyt podatkowy

Kompleksowe badanie prawidłowości rozliczeń podatkowych w celu weryfikacji zgodności z prawem prowadzenia ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w zakresie objętym audytem. Sprawdzenie legalności i prawidłowości rozliczeń oraz rekomendacja ewentualnych zmian, w tym również korekt deklaracji, a także przedstawienie innych zaleceń umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości. Celem audytu podatkowego jest również bezpieczeństwo prawne osób kierujących podmiotem oraz uczestniczących w jego rozliczeniach podatkowych. Po audycie sporządzany jest raport, obejmujący stwierdzone uchybienia oraz rekomendowane propozycje zmian.

wiper-pixel