obrót nieruchomościami (w tym nieruchomościami rolnymi)

Obsługa prawna w zakresie analizy stanu prawnego nieruchomości, przygotowania koncepcji transakcji i struktury finansowania, przygotowania umów związanych z nabyciem, sprzedażą, najmem, dzierżawą, użytkowaniem nieruchomości. Reprezentowanie i negocjowanie umów związanych z zagospodarowaniem, zarządzaniem i komercyjnym wykorzystaniem nieruchomości. Doradztwo prawne w procesach podziału i łączenia nieruchomości, zmiany przeznaczenia nieruchomości. Reprezentacja przed sądami powszechnymi i polubownymi w sporach oraz postępowaniach wieczystoksięgowych, a także przed organami administracji publicznej i samorządowej.

wiper-pixel