kontrola podatkowa

Weryfikacja kwestii formalnych przeprowadzanej kontroli podatkowej: upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz dopuszczalnego czasu jej trwania. Stała pomoc podczas kontroli, analiza dokumentów, przygotowanie odpowiedzi, wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołów pokontrolnych. Reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Reprezentowanie w trakcie postępowań podatkowych, egzekucyjnych i zabezpieczających oraz przed WSA i NSA.

wiper-pixel