prawo karno-skarbowe

Wsparcie kancelarii w prawie karno-skarbowym z zakresu: obrotu nierzetelnymi fakturami lub dokumentami celnymi, łapownictwa, korupcji gospodarczej, wyłudzeń, uchylania się od obowiązku podatkowego, malwersacji, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, fałszowania dokumentów korporacyjnych, przestępstw celnych oraz wyłudzeń, oszustw podatkowych, przemytu i oszustw celnych, usunięcia towaru spod dozoru celnego, zaniedbań informacji podatkowej, gier hazardowych.

wiper-pixel