prawo geologiczne i górnicze

Pomoc kancelarii prawnej w sprawach obejmujących problematykę prawa górniczego: koncesje poszukiwawcze, rozpoznawcze, wydobywcze; dokumentacja geologiczna, prawa własności górniczej oraz użytkowania górniczego. roboty geologiczne, szkody górnicze. Reprezentowanie klientów przed organami administracji geologicznej, organami nadzoru górniczego oraz sądami administracyjnymi.

wiper-pixel