prawo europejskie

Pomoc kancelarii prawnych w zakresie interpretacji przepisów prawa UE. Reprezentowanie klientów w postępowaniach o naruszenie przepisów z zakresu dyskryminacji, swobody przepływu towaru, osób, usług, kapitału oraz wolnej konkurencji. Doradztwo w zakresie: zawieranych umów, lokowania kapitału za granicą, zakładania spółek i ich oddziałów za granicą, prawa imigracyjnego, wykonywania i uznawania orzeczeń sądów zagranicznych oraz europejskich tytułów egzekucyjnych. Prowadzenie spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

wiper-pixel