Siedziba główna
1ul. Próżna 7, 00-107 Warszawa
tel.: +48 22 591 70 00, fax: +48 22 591 70 01
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Accreo to nowoczesna firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego.

Marką Accreo jest niezmiennie wysoka jakość realizowanych usług, bezpieczeństwo podatkowe i prawne proponowanych rozwiązań oraz unikalna wartość dodana, niezmiernie istotna z punktu widzenia stabilności i sprawnego zarządzania firmą w stale zmieniających się realiach biznesowych. Koncentrujemy się na tym co ważne dla przedsiębiorców, i z pewnością takie podejście do współpracy sprawia, że od lat towarzyszymy naszym klientom w codziennym zarządzaniu majątkiem firmowym i rodzinnym. 

Cechą wyróżniającą doradców Accreo jest elastyczny model współdziałania grup eksperckich z oferowanych linii biznesowych, które w zależności od potrzeb klientów, łączą się w zespoły projektowe lub zachowują całkowitą odrębność. Taki sposób zarządzania firmą pozwala nam bardziej elastycznie dostosowywać się do potrzeb naszych klientów oraz oferować najlepsze rozwiązania w najbardziej złożonych zagadnieniach prawnopodatkowych, a także efektywnie kierować zespołami merytorycznymi, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej niezależności od podmiotów audytorskich. 

Starannie dobrany zespół ekspertów w Accreo to nasz największy atut. Skuteczność oraz efektywność naszych usług są poparte wieloletnim, globalnym doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą założycieli i pracowników firmy, zdobywanymi od początków gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Nasi kluczowi specjaliści aktywnie angażują się merytorycznie w działania wielu organizacji biznesowych i stowarzyszeń branżowych oraz ściśle współpracują z autorytetami naukowymi i specjalistami z wielu dziedzin gospodarki.

Wspólne wartości biznesowe, synergia oferowanych usług oraz znajomość wielu specjalizacji branżowych, gwarantują efektywność naszych działań, i tym samym tworzą unikalną propozycję nowoczesnych usług doradczych w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Accreo.

Zespół

Jarosław Antosik

Założyciel i Partner w Accreo, Wspólnik w Accreo Legal M. Roszkowski i Wspólnicy

Doradca podatkowy i biznesowy zarządów oraz rad nadzorczych polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych w obszarze światowej optymalizacji podatkowej. Ekspert od złożonych postępowań podatkowych i sądowych, projektów typu due diligence oraz międzynarodowego konsultingu w zakresie zaangażowania kapitału finansowego i procesów inwestycyjnych. Lider praktyki energetycznej w Accreo, specjalista od restrukturyzacji biznesowych oraz polityki podatkowej projektów inwestycyjnych, w tym współfinansowanych z funduszy unijnych.

Przed założeniem firmy doradczej Accreo, międzynarodowe doświadczenie podatkowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych w znanych firmach doradczych – Arthur Andersen i Ernst & Young. Z sukcesem przeprowadził szereg przeglądów podatkowych z  zakresu CIT i VAT, opracował, a następnie wdrożył efektywne i bezpieczne podatkowo scenariusze rozliczeń podatkowych. Z  powodzeniem reprezentował klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania. Licencjonowany doradca podatkowy. Członek Klubu Polskiej Rady Biznesu.

Radosław Czarnecki

Założyciel i Partner Accreo oraz Accreo Legal M. Roszkowski i Wspólnicy

Ekspert biznesowy z dwudziestoletnim doświadczeniem. Doradzający klientom indywidualnym oraz korporacyjnym w zakresie optymalizacji podatkowej bieżącej działalności oraz projektów inwestycyjnych. Doradca podatkowy zarządów oraz rad nadzorczych polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych. Specjalista od fiskalnych aspektów fuzji i przejęć oraz efektywności podatkowej struktur międzynarodowych. Doradca znaczących klientów z sektora HNWI, wyspecjalizowany w obsłudze podatkowej majątków rodzinnych.

Partner-Założyciel firmy doradczej Accreo, w której działa od 2006 roku.  Wcześniej od 1994 roku doświadczenie zawodowe zdobywał w globalnych firmach księgowych: Arthur Andersen oraz Ernst & Young.  Od 2002 roku, jako Partner w Arthur Andersen, odpowiadał za prace zespołu specjalistów opracowujących podatkowe strategie transakcji. Kierował licznymi projektami w zakresie inwestycji zagranicznych w Polsce, a także reprezentował klientów w licznych sporach z organami podatkowymi,  w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendysta w Rijksuniveritaat Groningen. Licencjonowany doradca podatkowy.

Michał Roszkowski

Partner w Accreo, Wspólnik w Accreo Legal M. Roszkowski i Wspólnicy

Ekspert w doradztwie z zakresu procedury podatkowej, postępowania sądowoadministracyjnego, postępowania karnego skarbowego, a także bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości.

Posiada wieloletnie doświadczenie poparte praktyczną wiedzą w zakresie reprezentowania licznych podmiotów polskich i zagranicznych, z różnych sektorów gospodarki, w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych, postępowań podatkowych, w ramach postępowań przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentował klientów w precedensowych sprawach w zakresie m.in. opodatkowania przychodu z tytułu certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych, opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli energetycznych, opodatkowania opłat półkowych, akcyzy od energii elektrycznej w sporze producentów ze Skarbem Państwa, opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów hipoteki łącznej, dokumentowania na potrzeby VAT wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. 

Zanim dołączył do zespołu ekspertów Accreo w 2005 roku, doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej firmie doradczej Ernst & Young. 

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Ponadto posiada dyplom MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Radca prawny.

Siedziba główna
ul. Próżna 7, 00-107 Warszawa
tel.: +48 22 591 70 00, fax: +48 22 591 70 01
Pokaż na mapie

wiper-pixel