prawo oświatowe

Wyspecjalizowana pomoc kancelarii prawnej na rzecz nauczycieli, dyrektorów i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek artystycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek). Porady i opinie prawne (również on-line). Pomoc prawna w opracowaniu lub weryfikacji niezbędnej dokumentacji lub kontraktów zawieranych w związku z prowadzoną działalnością edukacyjną: zakładanie i organizacja placówek oświatowo-wychowawczych, regulaminy, instrukcje, procedury związane z zarządzanie placówką, dotacje i subwencje. Placówka – nauczyciel: stosunek pracy (zawieranie, wypowiadanie, ograniczenie zatrudnienia, ustalenie wymiaru etatu), odprawa, nadawanie stopnia awansu zawodowego, urlop dla poratowania zdrowia, zasiłki na zagospodarowanie, kary dyscyplinarne i porządkowe. Reprezentowanie nauczycieli, dyrektorów, placówek oświatowych w postępowaniach sądowych i administracyjnych.