Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

Siedziba główna
1ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław
tel.: 71 337 27 20
fax: 71 337 27 19
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCÓW

Nasi radcy prawni i adwokaci to zespół ludzi o różnych specjalizacjach i zainteresowaniach zawodowych, dzięki czemu Kancelaria Arve zapewnia szeroki wachlarz wysokiej jakości usług prawnych.

Twórcami Kancelarii Arve są radcy prawni Marek Kusztan i Rafał Ponichtera. Zajmują się oni zarządzaniem Kancelarią oraz prowadzą nadzór merytoryczny nad każdą sprawą. Do swojego zespołu prawników dobierają osoby, które nie tylko są świetnymi specjalistami w swoich dziedzinach, ale które jednocześnie podzielają wartości przyświecające powstaniu Kancelarii. Wielu aplikantów radcowskich zdobywało doświadczenie pod skrzydłami specjalistów ARVE, wielu z nich – po uzyskaniu tytułu radcowskiego – znalazło swoje miejsce jako stali współpracownicy Kancelarii.

Nadrzędnym celem i motorem powstania ARVE jest wspieranie przedsiębiorczości. Świadczona przez nas pomoc prawna obejmuje zarówno mikroprzedsiębiorców jak i wielkie korporacje. Oferujemy wsparcie w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, a także karnego. We współpracy z klientem biznesowym kładziemy nacisk na dokładne rozpoznanie potrzeb i sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w celu zoptymalizowania procedur i dopasowania sposobu świadczenia usług do indywidualnych potrzeb Klienta.

Dużą część naszej praktyki stanowi także pomoc prawna dla klientów indywidualnych. W tym zakresie specjalizujemy się przede wszystkim w sprawach z obszaru prawa spadkowego, odszkodowań oraz prawa pracy.

Zespół

Marek Kusztan

Radca Prawny

Wspólnik komplementariusz i partner zarządzający w ARVE. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, podatkowym i cywilnym. Koordynuje pracą zespołu w szeroko rozumianych zagadnieniach prawa nieruchomości.

Zawodowo meandry prawa poznaje od 1996 r. W 2004 r. rozpoczął własną praktykę prawniczą. Reprezentuje klientów w procesach inwestycyjnych, w tym dotyczących postępowań administracyjnych z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Rafał Ponichtera

Radca Prawny

Wspólnik komplementariusz, współzałożyciel, partner zarządzający Kancelarią ARVE. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, procedurze cywilnej z szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego, a także w prawie upadłościowym.

W 2001 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. prowadzi własną praktykę prawniczą. Od 2007 r. Mediator wpisany na listę Mediatorów Sądowych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W latach 2010 – 2014 pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Jego wiodącą specjalizacją jest szeroko pojęte dochodzenie roszczeń pieniężnych oraz zagadnienia związane z restrukturyzacją zadłużenia.

Jolanta Ziembicka

Radca Prawny, LL.M

Zajmuje się obsługą przedsiębiorców polskich i zagranicznych. Prowadzi procesy sądowe, zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań, prawa ubezpieczeń i prawa spółek. W zakres jej specjalizacji wchodzi również prawo nieruchomości i prawo spółdzielcze. Bliskie są jej zagadnienia dotyczące stosunków transgranicznych. Reprezentuje też podmioty w postępowaniu upadłościowym.

Członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskała tytuł LL.M. oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Essex w Wielkiej Brytanii. Ukończyła też studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń ekonomiczno-prawnych w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (język niemiecki).

Zna biegle języki angielski i niemiecki; w pracy zawodowej największe doświadczenie ma w obsłudze klientów niemieckojęzycznych.

Prywatnie interesuje się malarstwem, starociami i antykami, a także mentalnymi formami w fitnessie (body & mind) i zdrowym żywieniem. Jeździ na nartach, ogląda wystawy i spektakle, czyta, podróżuje.

Aleksandra Ziembicka

Adwokat

Świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i ubezpieczeniowym. Prowadzi również sprawy karne oraz o wykroczenia.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwentka kierunków Prawo oraz Filologia germańska na Uniwersytecie Wrocławskim, jak również studiów podyplomowych z zakresu tłumaczeń ekonomiczno-prawnych w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (sekcja niemiecka). Stypendystka niemieckich fundacji DAAD oraz Studienstiftung des deutschen Volkes na Uniwersytecie im. Humboldtów w Berlinie.

Zna biegle języki angielski i niemiecki; w pracy zawodowej największe doświadczenie ma w obsłudze klientów niemieckojęzycznych.

Obsługę prowadzi w językach polskim, niemieckim i angielskim.

Czas wolny spędza z dala od dużego miasta, najchętniej w Puszczy Białowieskiej. Interesuje się kuchniami świata i procesami restauracji wnętrz w starych kamienicach. Lubi uczyć się języków obcych oraz wędrować po górach.

Aleksandra Sykuła-Florecka

Radca Prawny

Aleksandra Sykuła-Florecka to radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa medycznego, prawa pracy, prawa cywilnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem procesów odszkodowawczych związanych z roszczeniami pacjentów i zagadnień związanych z badaniami klinicznymi.

Brała udział w procesie restrukturyzacji jednego z największych szpitali w Polsce, w tym świadczyła usługi w zakresie spraw związanych z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komorników sądowych wobec szpitala. Uczestniczyła także w procesie konsolidacji wrocławskich szpitali klinicznych. Interesuje się również zagadnieniami związanymi z prawem pracy i prawem zamówień publicznych.

W 2017r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Łukasz Łazuch

Radca Prawny, doradca podatkowy

Jest specjalistą w dziedzinie prawa podatkowego, w szczególności w zakresie postępowań podatkowych, głównie w zakresie podatku PIT, VAT i CIT i postępowań sądowoadministracyjnych. Zajmuje się obsługą spółek i innych podmiotów gospodarczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, a także prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego-skarbowego.

Przez wiele lat pracował w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Posiada rozległą wiedzę na temat postępowań podatkowych, egzekucyjnych i administracyjnych. Zna bardzo dobrze strukturę i zasady działania administracji skarbowej.

W trakcie pracy w administracji podatkowej prowadził szkolenia dla pracowników urzędów skarbowych i reprezentował Dyrektora Izby Skarbowej w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Brał udział w zagranicznym stażu Fiscalis, podczas którego zdobył dużą wiedzę na temat brytyjskiego prawa podatkowego i struktur administracji skarbowej w Wielkiej Brytanii.

Współpracował ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, gdzie udzielał porad prawnych w zakresie regulacji prawnych obowiązujących na rynkach regulowanych jak i z zakresu kodeksu spółek handlowych, w szczególności regulacji dotyczących spółek akcyjnych, a także kwestii związanych z opodatkowaniem dochodów uzyskiwanych na giełdzie papierów wartościowych.

Autor publikacji prasowych, m.in. dla „Rzeczpospolitej” i miesięcznika „Akcjonariusz”.

Jacek Lukasek

Radca Prawny

Świadczy usługi pomocy prawnej z zakresu prawa pracy na rzecz małych, średnich i dużych przedsiębiorców, w tym zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach specjalnych stref ekonomicznych oraz podmiotów publicznych: jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa i szkół.

Przygotowuje wewnątrzzakładowe akty prawne (regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) oraz dokumenty o charakterze indywidualnym, w tym kontrakty menedżerskie. Prowadzi procesy cywilne z zakresu prawa pracy dotyczące rozwiązania stosunku pracy, kar porządkowych, odpowiedzialności materialnej pracowników, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz ustalenia istnienia stosunku pracy. Uczestniczy w kontrolach zakładów pracy prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Bierze udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących stwierdzenia choroby zawodowej.

Specjalizuje się również w procesie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących umowy o roboty budowlane i umów o dzieło realizowanych w ramach procesu inwestycyjnego. Reprezentuje interesy inwestorów, generalnych wykonawców, podwykonawców i dostawców.

Prywatnie miłośnik gry na gitarze elektrycznej. Aktywnie koncertuje w kraju i zagranicą. Przygotowuje się do nagrania drugiej płyty.

Krzysztof Sobolewski

Radca Prawny

Zajmuje się prowadzeniem cywilnych i gospodarczych sporów sądowych, obsługą kontraktów handlowych, prawem ubezpieczeń gospodarczych oraz kompleksową obsługą procesów windykacyjnych.

Do obszaru jego szczególnych zainteresowań należy problematyka roszczeń regresowych zakładu ubezpieczeń, odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2014-2017 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu pod patronatem radcy prawnego Rafała Ponichtery. Z kancelarią ARVE związany od 2013 r.

Prywatnie szczęśliwy mąż i tata. W wolnych chwilach gra w szachy, scrabble, piłkę nożną oraz trenuje taekwon-do.

Adriana Abelec-Piątkowska

Radca Prawny

Specjalizuje się w prawie medycznym. Prowadzi obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, ubezpieczenia lekarzy i podmiotów leczniczych oraz w innych kwestiach związanych z prowadzeniem działalności leczniczej.

Reprezentuje lekarzy oraz podmioty prowadzące działalność leczniczą, w tym m. in. reprezentuje lekarzy i doradza w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy przed samorządem zawodowym oraz przed sądami powszechnymi oraz reprezentuje lekarzy w sprawach dotyczących naruszenia praw lekarza. Uczestniczy w audytach prawnych przeprowadzanych w podmiotach prowadzących działalność leczniczą.

Reprezentuje pacjentów i doradza w zakresie obrony ich praw, a także prowadzi postępowania w sprawach dotyczących błędów w sztuce medycznej oraz w sprawach roszczeń z tytułu naruszenia praw pacjentów zarówno na drodze przedsądowej jak i w postępowaniu sądowym. Ponadto reprezentuje klientów w sprawach odszkodowawczych, w tym m. in. związanych z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami w gospodarstwie rolnym i innych.

Współpracowała z kilkoma kancelariami prawnymi na Dolnym Śląsku. W jednej z największych wrocławskich kancelarii kierowała zespołem ds. błędów w sztuce medycznej oraz odszkodowań związanych z wypadkami komunikacyjnymi.

Prelegent wielu konferencji i szkoleń branżowych, wykładowca podyplomowych studiów z zakresu prawa medycznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi szkolenia dla podmiotów z branży medycznej.

Monika Wojcieszek

Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek Prawo. Od 2016 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od kilku lat aktywnie doradza klientom indywidualnym i korporacyjnym.

W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym materialnym oraz procedurą cywilną. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych na etapie sądowym, jednocześnie doradzając klientom w prowadzeniu spraw na etapie postępowania egzekucyjnego. W zakresie jej zainteresowań leżą również prawo gospodarcze, handlowe, upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Zgłębia wiedzę z zakresu prawa karnego – szczególnie w zakresie instytucji prawa, które umożliwiają klientom odzyskanie środków od nielojalnych kontrahentów dopuszczających się przestępstw o charakterze gospodarczym.

W toku studiów udzielała się w Studenckim Kole naukowym Cywilistów oraz poznawała praktyczne aspekty wykonywania zawodu prawnika poprzez odbywanie ponad rocznej praktyki w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Uniwersytecie Wrocławskim, podczas której doradzała osobom fizycznym potrzebującym porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy oraz procedury cywilnej i karnej. Swoją wiedzę teoretyczną poszerzała o odbywanie praktyk w renomowanych kancelariach zielonogórskich oraz wrocławskiej.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Beata Zaremba

Administratywista

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań przed organami publicznymi na wszystkich etapach, w tym w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W swojej praktyce ukierunkowana jest ściśle na prawo administracyjne materialne oraz procedurę administracyjną.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek Administracja. Swoją wiedzę teoretyczną poszerzała o odbywanie licznych praktyk w siedzibach podmiotów publicznych oraz prywatnych kancelariach.

ZW zakresie jej zainteresowań leży głównie gospodarka nieruchomościami oraz planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Od pewnego czasu spełnia się w pisaniu tekstów prawnych, z nastawieniem na odbiorcę będącego laikiem z zakresu wiedzy związanej z prawem administracyjnym.

Siedziba główna
ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław
tel.: 71 337 27 20
fax: 71 337 27 19
Pokaż na mapie

wiper-pixel