leasing

Pomoc prawna w zakresie opracowania, a także opiniowania umów leasingu wraz ze wszystkimi umowami i dokumentami związanymi z transakcją leasingu. Opracowanie lub opiniowanie umów dotyczących finansowania transakcji leasingowych, w szczególności umów kredytowych czy umów cesji wierzytelności. Dochodzenie roszczeń z tytułu umowy leasingu, restrukturyzacja umów leasingu, ugody, porozumienia i aneksy związane z transakcjami leasingowymi. Interpretacja przepisów prawa dotyczących leasingu w tym interpretacji Ogólnych Warunków Umów Leasingu.