mediacje

Mediacje sądowe i pozasądowe. Dotyczące: nieruchomości, spadku, ubezpieczeń i odszkodowań, spraw cywilnych i rodzinnych, spraw konsumenckich. Mediacje gospodarcze, pracownicze, społeczne i zbiorowe, w zakresie własności intelektualnej i Internetu, medyczne i inne

wiper-pixel