Kancelaria Adwokacka Adwokat Zygmunt Mrożek

Siedziba główna
1ul. Dąbrowskiego 18/8; 42-200 Częstochowa
+48 795 484 945
(34) 343 01 16
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

W ramach prowadzonej przez siebie Kancelarii Adwokackiej oferuję Państwu szeroko rozumianą pomoc prawną.

Usługi prawne mogą przybrać w szczególności formę:

 • porad prawnych,
 • sporządzanych na piśmie umów, analiz i opinii prawnych,
 • redagowanych pism procesowych, wniosków i petycji,
 • zastępstwa procesowego w postępowaniach toczących się przed różnego rodzaju instytucjami i urzędami, w szczególności przed sądami, organami ścigania, organami administracji państwowej, samorządowej, skarbowej,
 • reprezentacji podczas negocjacji i mediacji.

Pomoc prawna obejmuje, następujące zwłaszcza obszary:

 1. prawo krajowe, w tym:
  prawo karne
  prawo cywilne
  prawo rodzinne
  prawo pracy
  przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
  ochrona praw konsumentów
  szeroko rozumiane regulacje prawne związane z Internetem
 2. prawo unijne

Zespół

ZYGMUNT MROZEK

ADWOKAT

Zawód adwokata wykonuję od 2011 roku, w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Magisterskie studia prawnicze ukończyłem w 2005 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, broniąc pracę magisterską poświęconą problematyce badań wariograficznych (tzw. wykrywacz kłamstw) w Katedrze Kryminalistyki.

W 2006 roku rozpocząłem odbywanie aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie, zakończonej ostatecznie egzaminem adwokackim złożonym z wynikiem pozytywnym w 2010 roku.

Zawodowo zajmuję się także mediacją, jako jedną z metod polubownego rozwiązywania sporów. W 2016 roku wpisany zostałem na listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Aby zapewnić swoim Klientom kompleksową i profesjonalną pomoc, dążę do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. Jako adwokat i mediator specjalizuję się w postępowaniach z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i prawa pracy.

+48 795 484 945
Siedziba główna
ul. Dąbrowskiego 18/8; 42-200 Częstochowa
+48 795 484 945
(34) 343 01 16
Pokaż na mapie

wiper-pixel