giełda

Nabywanie akcji instytucji finansowych, reprezentowanie klientów w kontaktach z instytucjami rynku finansowego i regulowanego. Obsługa domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz spółek. Obsługa wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, emisji dłużnych instrumentów finansowych, przygotowanie i wdrażanie programów opcji managerskich. Wspomaganie funduszy inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych oraz bieżące doradztwo w zakresie prowadzonej działalności, reprezentowanie w kontaktach i sporach zarówno z organami nadzoru jak i z klientami. Reprezentowanie przed właściwymi organami w związku z koniecznością składania stosownych zawiadomień, jak również obowiązkiem uzyskiwania wymaganych zgód.

wiper-pixel