Kancelaria Prawna GHMW - Hulist, Prawdzic Łaszcz - Radcowie Prawni spółka partnerska

Siedziba główna
1ul. T. Lenartowicza 5/3, 31-138 Kraków
tel.: +48 12 633 13 38,
fax: +48 12 634 51 60
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelaria działa na rynku od 2008r.

Celem naszej Kancelarii jest zapewnienie kompleksowych usług, obejmujących wszystkie aspekty prawne związane z działalnością klienta, w tym doradztwo podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z optymalizacją podatkową transakcji.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz uczestnictwie w realizacji projektów, wśród których można wymienić:

  • doradztwo w zakresie publicznych i prywatnych emisji papierów wartościowych,
  • wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym,
  • prowadzenie procesów fuzji, przejęć i przekształceń podmiotów gospodarczych

Członkowie naszego zespołu nie obawiają się podjąć nawet najtrudniejszych zadań wymagających interdyscyplinarnego działania.


Współpracując z Kancelarią GHMW, podniesiecie Państwo bezpieczeństwo i efektywność pracy swoich organizacji.


GHMW - Hulist, Prawdzic Łaszcz - Radcowie Prawni spółka partnerska to profesjonalna kancelaria prawna, która zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę prawną oraz podatkową. Do współpracy zapraszamy zarówno przedsiębiorców indywidualnych, jak i spółki kapitałowe oraz osoby fizyczne.

Współpraca z nami gwarantuje Państwu dostęp do szerokiego grona specjalistów – radców prawnych oraz doradców podatkowych. Dzięki temu, nasze usługi mają charakter interdyscyplinarny. Szeroka, specjalistyczna wiedza, poparta wieloletnim doświadczeniem pozwala nam stworzyć sprawnie działający zespół.

Naszym Klientom zapewniamy pełne zaangażowania oraz profesjonalizmu podejście do powierzonych nam spraw oraz elastyczne formy współpracy. Poprzez działanie oparte na zaufaniu, terminowości oraz budowie dobrych relacji, zarówno wewnątrz firmy jak i w jej otoczeniu, optymalizujemy kulturę organizacyjną naszej firmy.

Zespół

Maciej Hulist

Radca prawny, Partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1994 – 2001 pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim jako asystent w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Orzekał w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie (1995 – 1997). W latach 1997 – 2008 współpracował z jedną z największych kancelarii prawniczych w Krakowie. Indywidualną praktykę prawniczą prowadzi od 1995 roku.

Specjalizuje się w prawie spółek i prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania spółek na giełdę papierów wartościowych (IPO) i publicznych ofert akcji, odpowiadając za przygotowanie prospektów emisyjnych i innych dokumentów informacyjnych oraz reprezentując Klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi udział w przygotowaniu kilkudziesięciu prospektów i memorandów informacyjnych. Ponadto obsługuje spółki publiczne w zakresie wypełniania przez nie obowiązków informacyjnych a także obowiązków wynikających z zasad ładu korporacyjnego (corporate governance) jak również przeprowadza w tym zakresie szkolenia.

Jako pełnomocnik prowadził postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a także Komisją Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Prowadzi stałą obsługę spółki z sektora energetycznego.

Ponadto specjalizuje się w prawie prywatnym międzynarodowym. Doradza cudzoziemcom w zakresie legalizacji pobytu, zatrudnienia oraz uzyskania zwolnienia na zakup nieruchomości.

Patrycja Prawdzic Łaszcz

Radca prawny, Partner

Absolwentka Wydziału prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu konkurencji i ochrony konsumentów organizowane przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ. Wieloletni współpracownik jednej z większych krakowskich kancelarii prawniczych.

Specjalizuje się w prawnej obsłudze fuzji, podziałów i przekształceń podmiotów oraz transakcji związanych z obrotem przedsiębiorstwem – w swojej dotychczasowej praktyce zawodowej przeprowadziła kilkadziesiąt tego typu projektów. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu prawa korporacyjnego. Doradza przy tworzeniu zasad nadzoru właścicielskiego w grupach kapitałowych a także przy ustalaniu koncepcji i wdrożeniu programów motywacyjnych opartych na papierach wartościowych (obligacjach, warrantach subskrypcyjnych).

Zajmuje się również problematyką związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Brała udział w tworzeniu TFI oraz FIZ, oraz ustalaniu warunków ich funkcjonowania zarówno po stronie TFI jak i inwestorów. Doradzała klientom przy transakcjach kapitałowych, których stroną są fundusze inwestycyjne.

Oprócz praktyki z dziedziny prawa gospodarczego, jej doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo z zakresu prawa pracy związane z bieżącą obsługą pracodawców, prowadzeniem procesów w sprawach pracowniczych jak również z negocjowaniem zbiorowych prawa pracy oraz umów społecznych.

Współpracowała przy świadczeniu usług doradztwa prawnego na rzecz podmiotów gospodarczych, zajmując się zagadnieniami prawa prasowego oraz prawa własności intelektualnej, w tym przemysłowej.

Agnieszka Śniegowska

Radca Prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2008 r.). Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011 r.).

Specjalizacje:

  • prawo gospodarcze;
  • prawo spółek;
  • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych;
  • prawo cywilne;
  • prawo pracy;
  • postępowanie cywilne;

Biegle posługuje się językiem angielskim

Posiada również doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Uczestniczyła w projekcie „Małopolski Radca Prawny przed sądami Unii Europejskiej”.

Joanna Gaik

Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierunek Prawo, gdzie studiowała w latach 2004 – 2009.

Od 2009 roku związana z krakowskimi Kancelariami Prawnymi.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywała świadcząc bezpośrednią obsługę prawną klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem usług E-commerce.

Tworzyła regulaminy dla sklepów i portali internetowych. Przeprowadzała w tym zakresie szkolenia. Posiada doświadczenie w sprawach cywilnych m.in. zobowiązaniowych, odszkodowawczych, ubezpieczeniowych, egzekucyjnych.

Zorientowana na dostosowanie rozwiązania prawnego do indywidualnych i biznesowych potrzeb klienta, czerpiąc nie tylko z wiedzy prawnej ale również marketingowej, popartej sukcesami.

Autorka publikacji dla serwisu świadczącego porady prawne przez Internet.

Włada językiem angielskim.

Michał Lipski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2016). Wpisany na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

W kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, sporządzaniem umów, przygotowywaniem opinii prawnych oraz tłumaczeniem dokumentów. W sferze jego zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych.

Z kancelarią GHMW związany od 2015 roku.

Posługuje się biegle językiem angielskim (certyfikat Cambridge International Legal English Certificate).

Agnieszka Chmielarz

Administracja

Absolwentka zarządzania na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza – Modrzewskiego w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze sekretariatu kancelarii prawnej.

W Kancelarii odpowiedzialna za obsługę Klientów Kancelarii oraz sprawowanie opieki nad funkcjonowaniem sekretariatu.

Posługuje się językiem angielskim.

Siedziba główna
ul. T. Lenartowicza 5/3, 31-138 Kraków
tel.: +48 12 633 13 38,
fax: +48 12 634 51 60
Pokaż na mapie