papiery wartościowe

Obsługa prawna podmiotów w związku z wprowadzaniem papierów wartościowych do obrotu, audyt prawno – podatkowy poprzedzający transakcje kapitałowe, transakcje nabywania i zbywania instrumentów finansowych, przygotowanie dokumentów informacyjnych oraz regulacji wewnętrznych. Negocjacje z domami maklerskimi, doradcami finansowymi, biegłymi rewidentami. Obsługa prywatnych emisji akcji, pozyskiwania środków na inwestycje na rynkach kapitałowych poprzez emisje dłużnych papierów wartościowych. Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed KNF, GPW, KDPW.