fundacje i stowarzyszenia

Usługi prawne z zakresu obsługi fundacji i stowarzyszeń: doradztwo dotyczące zakładania fundacji i stowarzyszeń, tworzenie projektów statutów, aktów założycielskich, uchwał, protokołów zgromadzeń i pozostałych wzorów dokumentów dotyczących działalności stowarzyszeń i fundacji, przeprowadzanie zebrań założycielskich stowarzyszeń, przygotowywanie uchwał i wzorów dokumentów wewnętrznych, rejestracja w KRS, sporządzania sprawozdań merytorycznych z działalności, zmiany w statutach, likwidacja fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych, reprezentacja fundacji i stowarzyszeń w postępowaniach rejestrowych oraz przed organami publicznymi i instytucjami.