księgowość

Usługi księgowe dla firm i osób fizycznych. Doradztwo podatkowe, prawne i gospodarcze, outsourcing i zarządzanie finansami, prowadzenie ksiąg i ewidencji. Opracowanie zasad polityki rachunkowości. Opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie, prowadzenie ewidencji księgowej ksiąg handlowych i KPiR, ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, sporządzanie zeznań rocznych, zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, prowadzenie akt osobowych pracowników i ewidencji pracowniczych, sporządzanie świadectw pracy i innych niezbędnych dokumentów pracowniczych, prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, doradztwo w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenie roczne osób fizycznych, sporządzanie wszelkiego typu sprawozdań i raportów finansowych, weryfikacja ksiąg, rozliczanie projektów unijnych, zwrot podatku VAT za materiały budowlane.