Kancelaria Rachunkowo - Prawna Beata Adaś

Siedziba główna
1UL. Naftowa 45/1, 41-200 Sosnowiec
Telefon: +48 603 172 644
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelaria Rachunkowo - Prawna działa od 1995 roku. Właścicielem firmy jest Beata Adaś - prawnik, doradca podatkowy numer 12225.

Zapewniamy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa podatkowego, finansowego, gospodarczego oraz prawa pracy.

ŚWIADCZONE PRZEZ NAS USŁUGI

Obsługa księgowa

 • prowadzenie rachunkowości:
  - książki przychodów i rozchodów
  - ryczałt
 • prowadzenie dodatkowych ewidencji: środki trwałe, wyposażenie i inne
 • sprawowanie stałego nadzoru nad prowadzoną dokumentacją księgowo-podatkową
 • kontrola i weryfikacja ksiąg oraz ewidencji podatkowych, wyprowadzanie zaległości

Obsługa kadrowo-płacowa

 • prowadzenie obsługi kadrowej:
  - przygotowywanie projektów umów kształtujących stosunek pracy (umów o pracę, aneksów, porozumień, wypowiedzeń, oświadczeń itp.)
  - prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
  - przygotowywanie wszelkiej dokumentacji, pism, zaświadczeń w trakcie procesu zatrudnienia
  - naliczanie wynagrodzeń wraz ze świadczeniami dodatkowymi, rozliczeniem okresów choroby, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy
  - sporządzanie list płac
  - rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
  - sporządzenie deklaracji podatkowych dot. podatku od wynagrodzeń oraz rozliczeń rocznych (pełny zakres)
  - kartoteki wynagrodzeń
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:
  - prowadzenie pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
  - deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe z wykorzystaniem programu Płatnik
 • doradztwo zakresie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Doradztwo podatkowe

 • udzielanie porad, sporządzanie opinii z zakresu prawa podatkowego
 • dokonywanie analiz w zakresie nowych przedsięwzięć gospodarczych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych
 • kompleksowa obsługa powstających podmiotów: pomoc w wyborze formy prawnej, formy opodatkowania
 • uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych
 • reprezentowanie przed organami skarbowymi
 • pozyskiwanie opinii Urzędu Skarbowego w sytuacjach braku jednoznacznej wykładni prawa podatkowego
 • audyt podatkowy
 • konsultacje z zakresu korzystania z ulg i odliczeń od podatku
 • sporządzanie rozliczeń rocznych

Siedziba główna
UL. Naftowa 45/1, 41-200 Sosnowiec
Telefon: +48 603 172 644
Pokaż na mapie