prawo mediów

Pomoc kancelarii prawnej z zakresu prawa mediów dla dostawców i klientów indywidualnych: prawo prasowe; prawo Internetu, prawo reklamy, prawo autorskie. Przygotowywanie porad prawnych, opinii prawnych, konsultacja wszelkiego rodzaju materiałów, umów, kampanii reklamowych (Internet, radio i telewizja, prasa), w tym także związanych z inwestycjami na rynku mediów. Reprezentacja klienta i prowadzenie sporów sądowych związanych z reklamą, procesem wydawniczym, ochroną dóbr osobistych.