KANCELARIA ADWOKACKA CZYŻEWSCY

Siedziba główna
1ul. Emilii Plater 10 lok. 57, 00-669 Warszawa
tel.: +48 22 407 21 01
fax: +48 22 407 00 01
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Czyżewscy kancelaria adwokacka powstała na bazie naszych doświadczeń w obsłudze podmiotów działających w sektorze life sciences z jednej strony oraz własności intelektualnej i mediów z drugiej.

Przy jej tworzeniu przyjęliśmy unikatowy model butikowej kancelarii, chcąc świadczyć naszym Klientom pomoc prawną uwzględniającą nie tylko uregulowania prawne, ale też specyfikę ich działalności oraz rynków, na których funkcjonują. W naszej pracy korzystamy także z dotychczasowej praktyki w zakresie prowadzenia postępowań sądowych i sporów pozasądowych.

To nasza odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na wysoko specjalistyczne usługi prawnicze. Wierzymy, że oferując usługi prawne dedykowane kilku wybranym branżom, ale w sposób kompleksowy, jesteśmy w stanie zapewnić pomoc prawną na najwyższym profesjonalnym poziomie. Chcemy, by każdy z naszych Klientów mógł się cieszyć obsługą w pełni dopasowaną do jego potrzeb.

Nasz wysiłek włożony w stworzenie wysoko wyspecjalizowanej, dedykowanej Klientom kancelarii prawnej został doceniony przez rynek już w pierwszym roku naszej działalności i jest doceniany nadal; Czyżewscy kancelaria adwokacka jest co roku wyróżniana przez najważniejsze rankingi kancelarii prawnych, tak krajowe, jak i międzynarodowe, a także ceniona przez Klientów i ważne organizacje branżowe.

Znajdujemy się w wąskim gronie najlepszych w Polsce specjalistów w dziedzinach, którymi się zajmujemy.

Zespół

KATARZYNA CZYŻEWSKA

WSPÓLNIK, ADWOKAT

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora szeroko pojętych Life Sciences.

Katarzyna świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie zagadnień regulacyjnych związanych z wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków czy środków żywieniowych. Zajmuje się zagadnieniami refundacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, a także dystrybucji i bezpieczeństwa stosowania leków oraz badań klinicznych. Reprezentuje klientów z branży life sciences zarówno w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej, jak i w postępowaniach sądowych.

Katarzyna również aktywnie uczestniczy jako ekspert w konsultacjach społecznych dotyczących aktów prawnych z dziedziny life sciences, jak i w pracach legislacyjnych, a także doradza jednej z najbardziej liczących się organizacji skupiających przedsiębiorców działających w branży farmaceutycznej w Polsce.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Course on English and EU Law prowadzony przez British Law Centre of Cambridge University. Studiowała także na Universiteit Utrecht w Holandii oraz ukończyła The International Business and Trade Summer Law Program, organizowany przez Uniwersytet Jagielloński oraz Columbus School of Law.

Była ponadto prelegentem wielu konferencji i seminariów z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, a także prawa konkurencji.

Katarzyna uzyskała rekomendację prestiżowych rankingów prawniczych Chambers & Partners, Legal500 i dziennika „Rzeczpospolita”. Jest ponadto laureatem innych rankingów i wyróżnień.

Języki: polski (ojczysty), angielski, francuski

KRZYSZTOF CZYŻEWSKI

WSPÓLNIK, ADWOKAT

Ekspert i strategiczny doradca w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa mediów; doświadczony pełnomocnik w procesach sądowych – tak przed sądem I jak i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

Świadczy usługi przede wszystkim dla podmiotów działających w obszarze: filmu, mediów, prasy, książki, reklamy, rozrywki i nowych technologii. Prowadzi spory sądowe w kwestiach dotyczących IP, nieuczciwej konkurencji, tajemnic handlowych, ochrony dóbr osobistych - w postępowaniach cywilnych, gospodarczych i karnych.

Pełni funkcję arbitra Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. Były arbitrem Komisji Prawa Autorskiego, były Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. Jest współautorem komentarza do prawa autorskiego (CH Beck).

Krzysztof ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Uniwersytecie w Antwerpii (magna cum laude). Jest absolwentem programu The International Business and Trade Summer Law Program, organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński oraz Columbus School of Law, a także programu International Protection of Human Rights Program, organizowanego przez INP PAN i Raul Wallenberg Institute of Human Rights & Humanitarian Law.

Jest wykładowcą z zakresu prawa własności intelektualnej, mediów, dóbr osobistych i reklamy. Prowadził wykłady m.in. w: Szkole Filmowej w Łodzi, ramach Uniwersytetu Reklamy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, Szkole Wajdy, MediaRun Academy, Centrum Prawa Własności Intelektualnej H. Grocjusza, FilmPro, w strefie industry znaczących festiwali filmowych oraz podczas licznych innych konferencji i seminariów. Krzysztof współpracuje z wiodącymi organizacjami branżowymi na rynku filmowym.

Krzysztof uzyskał rekomendacje prestiżowych międzynarodowych rankingów kancelarii prawnych i prawników: Chambers & Partners, Legal500, Best Lawyers, Media Law International, IP Stars, Corporate INTL, Global Law Experts oraz w rankingu ogłoszonym przez dziennik Rzeczpospolita.

Języki: polski, angielski

KAROL PIEKARCZYK

RADCA PRAWNY

W ramach praktyki Life Sciences koncentruje się na bieżącej obsłudze spółek działających na rynku farmaceutycznym oraz medycznym.

Doradza podmiotom gospodarczym w zakresie zagadnień regulacyjnych związanych z wprowadzaniem do obrotu, dystrybucją oraz reklamą produktów leczniczych. Świadczy również pomoc prawną w sprawach związanych z organizacją oraz przebiegiem badań klinicznych.

Karol posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami administracji publicznej w zakresie rejestracji produktów leczniczych, importu równoległego oraz badań klinicznych. W trakcie swojej pracy zajmował się zagadnieniami związanymi z dopuszczeniem do obrotu wyrobów medycznych, suplementów diety, etykietowaniem i reklamą tych produktów.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w zespole life sciences renomowanej kancelarii prawnej oraz w Departamencie Prawnym Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Karol jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył ponadto studia magisterskie na kierunku zarządzenie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Języki: polski (ojczysty), angielski 

MACIEJ JAMIOŁKOWSKI

ADWOKAT

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie mediów, ochronie dóbr osobistych, prawie nieuczciwej konkurencji, zajmuje się także prawem ochrony danych osobowych. 

Maciej uczestniczy w realizacji licznych projektów z branży rozrywkowej i kreatywnej, w tym dla największych producentów filmowych,  muzycznych, wydawniczych i reklamowych w Polsce. Bierze również udział w postępowaniach przed polskim Urzędem Patentowym, jak i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Reprezentuje klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych.

Laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa własności intelektualnej. Zdobywca pierwszego miejsca w konkursie na najlepszy artykuł prawniczy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Został również dwukrotnym laureatem ogólnopolskiego konkursu na krótki film dotyczący własności intelektualnej, organizowanego przez Urząd Patentowy RP. 

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Maciej aktywnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach z obszaru swojej specjalizacji. Jest także autorem publikacji prawniczych, w tym w kwartalniku Urzędu Patentowego RP.

Język: polski (ojczysty), angielski

JOANNA DZIUROWICZ

ADWOKAT

W Kancelarii zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym prawem medycznym i farmaceutycznym.

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest również absolwentką studiów podyplomowych o kierunku Prawo medyczne i farmaceutyczne na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Doświadczenie zdobywała praktykując w warszawskich kancelariach prawnych, spółce Skarbu Państwa oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Interesuje się głównie prawem medycznym oraz korporacyjnym.

Języki: polski, angielski

MACIEJ HUZIOR

ADWOKAT

Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących szeroko rozumianego rynku zdrowia. Doradza w zagadnieniach regulacyjnych, prawa pracy oraz prawa spółek handlowych. Ponadto sporządza, opiniuje i negocjuje umowy stosowane w obrocie gospodarczym, w tym dystrybucyjne, pośrednictwa i o świadczenie usług. Reprezentuje Klientów w procesach sądowych, cywilnych i karnych. Pomaga także w prowadzeniu sporów na etapie pozasądowym.

W kancelarii doradza podmiotom leczniczym w zakresie odpowiedzialności związanej z udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi, jak również spełniania wymogów regulacyjnych i informacyjnych względem pacjentów. Ponadto  zajmuje się ochroną dobrego imienia podmiotów gospodarczych w internecie.  

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, w dużych kancelariach międzynarodowych, jak również w mniejszych organizacjach krajowych, w tym prowadząc indywidualną praktykę adwokacką. Prowadził wykłady i szkolenia z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. 

Maciej jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe LL.M. z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego na University of Florida w Stanach Zjednoczonych oraz studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Maciej posiada uprawnienia adwokata w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork.

Języki: polski, angielski

DARIUSZ TARABASZ

ADWOKAT

W Kancelarii zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem farmaceutycznym, prawem własności intelektualnej, a także nowymi technologiami. Ponadto, doradza w zakresie legalnego przetwarzania danych osobowych. 

Dariusz posiada doświadczenie w reprezentacji przed sądami (w tym w szczególności przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym). Prowadzi postępowania cywilne oraz gospodarcze. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując między innymi w kancelarii specjalizującej się w prawie farmaceutycznym oraz Ministerstwie Finansów. Pełnił również funkcje prawnika in house w agencji reklamowej gdzie zajmował się szeroko pojętym prawem własności intelektualnej w tym w szczególności opiniowaniem materiałów reklamowych. 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie (UMCS). Dariusz jest autorem publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego oraz członkiem sekcji prawa medycznego i farmaceutycznego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Języki: polski (ojczysty), angielski

AGATA APANEL-ŻÓŁTEK

ADWOKAT

Świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów działających na rynku farmaceutycznym, medycznym oraz FMCG.

Agata posiada doświadczenie w zakresie zagadnień regulacyjnych związanych z wprowadzaniem do obrotu, dystrybucją, reklamą i promocją oraz bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków oraz środków żywieniowych.

W Kancelarii zajmuje się również zagadnieniami z obszaru szeroko pojętego compliance i zarządzania ryzykiem w sektorze farmaceutyczno-medycznym, a także zagadnieniami z zakresu zamówień publicznych oraz refundacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Agata jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła także Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Chicago-Kent College of Law. Dwukrotna zdobywczyni pierwszego miejsca w konkursie krasomówczym „Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition”. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanej kancelarii prawnej oraz obsługując ogólnopolską organizację pracodawców zrzeszającą szpitale.

Języki: polski (ojczysty), angielski, niemiecki

ANNA WILKOWSKA

RADCA PRAWNY

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z obrotem hurtowym i detalicznym produktami leczniczymi, w tym kwestiami regulacyjnymi. Wspiera Klientów kancelarii  z obszarze compliance i w ramach zarządzania ryzykiem nadużyć w obszarze prawa farmaceutycznego.

Anna ma doświadczenie w kompleksowej obsłudze  przedsiębiorców. Sporządza, opiniuje i negocjuje umowy. Specjalizuje się w sporach sądowych, reprezentując Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, a także w postępowaniach przed organami administracji.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zdobywała praktykując w warszawskich kancelariach prawnych, w ramach indywidualnej kancelarii oraz w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym.

Języki: polski, angielski

PAWEŁ KAPELAŃCZYK

RADCA PRAWNY

W Kancelarii zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym prawem własności intelektualnej.

W dotychczasowej praktyce zawodowej koncentruje się na bieżącej obsłudze prawnej klientów, w tym w charakterze prawnika „in-house”, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania i opiniowania umów w obrocie gospodarczym, także w języku angielskim. Paweł posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, spółek handlowych, w tym spółek Skarbu Państwa, instytucji kultury oraz podmiotów działających w branży sportu i rozrywki.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Paweł posiada także tytuł magistra Finansów i Rachunkowości zdobyty w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Doświadczenie zdobywał w czasie pracy dla renomowanych kancelarii Trójmiejskich.

Języki: polski (ojczysty), angielski

Galeria zdjęc kancelarii

Siedziba główna
ul. Emilii Plater 10 lok. 57, 00-669 Warszawa
tel.: +48 22 407 21 01
fax: +48 22 407 00 01
Pokaż na mapie

wiper-pixel