Kancelaria Adwokacka Adwokat Wojciech Jamróz

Siedziba główna
1ul. Sobieskiego 4-6 m.4, 65-071 Zielona Góra
tel. +48 792 636 152
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Adwokat Wojciech Jamróz oferuje fachową pomoc prawną w sprawach cywilnych.

W ramach świadczonych usług adwokat Wojciech Jamróz zajmuje się sporządzaniem i opiniowaniem umów, udzielaniem porad prawnych w sytuacjach spornych powstałych po zawarciu umowy, jak również dochodzeniem roszczeń przed Sądem z tytułu niezapłaconych należności, czy też niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Z zakresu prawa rzeczowego katalog spraw obejmuje m.in. sprawy związane z naruszeniem i ochroną prawa własności, posiadania rzeczy, bezumownego korzystania, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności.

Do kręgu sprawy cywilnych zaliczyć należy sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych.

Adwokat Wojciech Jamróz zapewnia pomoc prawną pokrzywdzonym i reprezentuje w sprawach odszkodowawczych bez względu na rodzaj szkód (majątkowych, osobowych, komunikacyjnych) i pomaga uzyskać należne odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę.

W sprawach spadkowych adwokat Wojciech Jamróz doradza w kwestiach dotyczących przyszłego spadku, dziedziczenia, zachowku, przygotowuje niezbędne pisma, oraz zapewnia reprezentację w postępowaniu przed Sądem.

Adwokat Wojciech Jamróz oferuje fachową pomoc prawną w sprawach karnych na wszystkich stadiach postępowania, w tym również przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu adwokat Wojciech Jamróz podejmuje się obrony w niemal wszystkich sprawach karnych.

Reprezentując daną osobę adwokat Wojciech Jamróz podejmuje konkretne działania prawne i czynnie uczestniczy w toczącym się postępowaniu.

Im szybciej następuje kontakt z adwokatem, tym większe szanse na skuteczne załatwienie sprawy.

Adwokat Wojciech Jamróz oferuje fachową pomoc prawną w sprawach administracyjnych, w tym przede wszystkim sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych, reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej, urzędami oraz występowanie przed sądami administracyjnymi.

Zespół

WOJCIECH JAMRÓZ

ADWOKAT

Adwokat Wojciech Jamróz ukończył studia prawnicze na  Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze, której zwieńczeniem stało się zdanie egzaminu państwowego w Poznaniu. Zdobyte doświadczenie zawodowe Wojciech Jamróz zawdzięcza współpracy z prawnikami na terenie całego kraju, odbytym praktykom w kancelariach prawniczych w miastach Zielona Góra, Wrocław, Opole, a przede wszystkim kilkuletniej pracy w Sądzie Rejonowym w Wydziale Karnym na stanowisku asystenta sędziego. 

Mecenas Wojciech Jamróz podejmuje się prowadzenia spraw na terenie całego kraju. Głównym obszarem działania kancelarii pozostaje województwo lubuskie, dolnośląskie oraz opolskie. Pomoc prawna świadczona jest na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Wszelkie czynności wykonywane są z pełnym przekonaniem i zaangażowaniem potrzebnym do osiągnięcia sukcesu. Państwa wygrana jest naszą dumą i satysfakcją. Wojciech Jamróz włada językiem niemieckim i angielskim.

+48 792 636 152
Siedziba główna
ul. Sobieskiego 4-6 m.4, 65-071 Zielona Góra
tel. +48 792 636 152
Pokaż na mapie