Radosław Wojcieszko Kancelaria Radcy Prawnego

Siedziba główna
1ul. Generała Stanisława Maczka 5/3, 52-201 Wrocław
tel. 510 384 084
tel. 781 113 396
tel. 724 698 335
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego we Wrocławiu – tel. 510 384 084

WARTOŚCI

Zaufanie – być postrzeganym przez Klientów, jako zaufany doradca rozumiejący ich problemy i prowadzoną przez nich działalność, oferujący specjalistyczną wiedzę i praktyczne rozwiązania.

Wiarygodność – zawsze dotrzymujemy zobowiązań, a naszą wiarygodność wobec Klientów budujemy biorąc pełną odpowiedzialność za nasze działania.

Rzetelność – świadczymy usługi prawne na najwyższym poziomie, a dewizą która przyświeca naszej działalności jest jakość i profesjonalizm..

Zaangażowanie – to dbałość o interesy każdego Klienta, jak o swoje własne.

Wiedza i zaangażowanie pozwalają na znajdowanie szybkich i skutecznych rozwiązań, a naszym Klientom na oszczędność czasu i pieniędzy. Współpraca Klienta z Kancelarią oparta jest na wzajemnym zaufaniu, a obowiązki zawodowe wykonywane są przy dochowaniu należytej staranności.

Podchodzimy do swojej pracy z zaangażowaniem, tak aby pomóc Państwu podjąć najwłaściwszą decyzję. W naszym zawodzie kierujemy się zasadami godności zawodu radcy prawnego i etyki zawodowej, a do każdej sprawy podchodzimy w pełni profesjonalnie.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, udziela porad prawnych, opracowuje projekty aktów prawnych, opinii prawnych oraz umów, zapewnia reprezentację przed organami sądowymi oraz administracji publicznej.

Rodzaj i zakres świadczonych usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Klienta oraz specyfiki przedstawionego problemu. Nie koncentrujemy się tylko i wyłącznie na jednostkowym problemie, ale rozważamy jego szersze skutki dla Klienta.

Kancelaria powstała jako odpowiedź na rosnące potrzeby i świadomość prawną Klientów oraz Przedsiębiorców poszukujących kompleksowej obsługi prawnej i doradztwa wyróżniającego się rzetelnością oraz wysokim poziomem merytorycznym. Kancelaria zapewnia pomoc oraz dyspozycyjność na każdym etapie świadczonej usługi prawnej.

Naszym celem jest stworzenie Kancelarii, która będzie proponowała swoim Klientom optymalne rozwiązania pozwalające przynieść wymierne korzyści finansowe przy zachowaniu minimalizacji kosztów obsługi prawniczej. W kwestii wynagrodzenia stawiamy przede wszystkim na uczciwość i przejrzystość. Ceny usług Kancelarii są dostosowane do rodzaju sprawy i nakładu pracy. Dbamy aby każdy Klient mógł skorzystać z naszych usług, nie ponosząc przy tym nadmiernych kosztów.

Zespół

Radosław Wojcieszko

RADCA PRAWNY

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w 2001 r. Absolwent magisterskich studiów w zakresie zarządzania i marketingu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Brał udział w prestiżowych międzynarodowych studiach Master of Business Administration Informatics in Finance and Management organizowanych przez Politechnikę Łódzką oraz Ilinois State University. Od 2003 r. związany jest z jedną z największych Spółek energetycznych w Polsce. Jego dotychczasowa praktyka zawodowa pozwoliła ugruntować i poszerzyć zdobytą wiedzę teoretyczną, a także wzbogacić ją o szerokie umiejętności praktyczne.

Brał także udział w szeregu specjalistycznych szkoleń, w tym szkoleń managerskich. Posiada ponad 15-letnią praktykę w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym w szczególności prawie umów obrotu gospodarczego, prawie spółek handlowych, w prawie pracy, prawie rodzinnym i opiekuńczym, rozwodach, postępowaniach sądowych i administracyjnych. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej, dbając o zachowanie wysokich standardów przy wykonywaniu powierzonych spraw. Zapewnia najwyższy poziom oferowanych usług, przejrzyste zasady współpracy, rzetelność i terminowość w realizacji zleceń, przestrzegając zasad tajemnicy zawodowej.

tel.: +48 510 384 084
Siedziba główna
ul. Generała Stanisława Maczka 5/3, 52-201 Wrocław
tel. 510 384 084
tel. 781 113 396
tel. 724 698 335
Pokaż na mapie

wiper-pixel