GIW - Gowin i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza spółka komandytowa

Siedziba główna
1ul. Wilcza 28 lok. 6, 00-544 Warszawa
Telefon: 22 623 85 08
Fax: 22 623 83 14
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelaria GIW Legal – Gowin i Wspólnicy skupia w swoich szeregach prawników posiadających doświadczenie w sprawach z zakresu obrotu nieruchomościami, komercjalizacji obiektów handlowych, prowadzenia procesu inwestycyjnego, obsługi spółek, czy też prawa energetycznego. Kancelaria wywodzi się z rynku nieruchomościowego, lecz obszar praktyki jest ustawicznie poszerzany.

Wspólnicy Kancelarii zdobywali doświadczenie zawodowe w specjalistycznych firmach prawniczych, jak również w spółkach prawa handlowego, a wiedzę uzyskaną przy okazji świadczonej przez nich pomocy prawnej skutecznie wykorzystują chroniąc interesy reprezentowanych przez nich Klientów.

Specjalizacje

Podstawową domeną naszej działalności jest rynek nieruchomościowy, jednak Kancelaria z racji swego ustawicznego rozwoju zdobywa kolejne rynki. Kancelaria oraz jej prawnicy mogą poszczycić się poza udziałem w projektach strictenieruchomościowych (np. prowadzenie procesów inwestycyjnych i komercjalizacji centrów handlowych, budowa osiedli mieszkalnych) również udziałem w projektach budowy elektrowni wodnych, elektrociepłowni wykorzystujących nowoczesne źródła kogeneracyjne, udziałem w transakcjach typu asset oraz na udziałach, uczestnictwo w licznych sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących zarówno procesu inwestycyjnego, kontraktów, jak i ochrony dóbr osobistych, czy kwestii korporacyjnych.

Zakres zagadnień mieszczących się pod pojęciem „nieruchomości” jest niezwykle szeroki i obejmuje wiele obszarów zagadnień, jak choćby prawo spółek, podatki, ochrona środowiska, prawo kontraktowe, spory sądowe, postępowania administracyjne, rynki kapitałowe i finansowanie przedsięwzięć, toteż doświadczenie nasze wykracza poza szablonowe „nieruchomości”.

Co ma znaczenie

Cenimy sobie kreatywność i innowacyjne podejście do zagadnień prawnych oraz komunikatywność na linii Klient - Kancelaria. W swoim działaniu staramy się dynamicznie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, a rozwiązywane przez nas problemy traktujemy z pietyzmem i pełnym zaangażowaniem.

Doskonalenie zawodowe

Uważamy, iż rozwój i samodyscyplina są niezbędnymi atrybutami, jakich w dobie współcześnie dynamicznie ewoluującego systemu prawnego wymaga się zarówno od prawnika jak i od przedsiębiorcy.

Wynagrodzenie

Zasady współpracy z Kancelarią staramy się dostosowywać do potrzeb każdego Klienta przy , uwzględnieniu specyfiki konkretnego zlecenia. W praktyce stosujemy zarówno miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, stawki godzinowe, jak również ustalone wynagrodzenie za konkretne zlecenie.

Standardem jest przygotowywanie miesięcznych raportów zawierających szczegółowy wykaz wykonanych usług wraz z informacją o czasie poświęconym na ich wykonanie.

Współpraca

Kancelaria współpracuje z prestiżowymi firmami prawniczymi przy projektach wymagających koordynacji działań na kilku płaszczyznach prawa i skorelowania zasobów ludzkich z oczekiwaniami Klienta.

Zespół

ROBERT GOWIN

WSPÓLNIK

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w obrocie nieruchomościowym, prawie spółek, prawie budowlanym oraz transakcjach typu M&A. Na jego dotychczasowe doświadczenie składa się m.in. udział w procesach budowlanych inwestycji komercyjnych, mieszkaniowych oraz energetycznych, zastępowanie Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym, doradzanie przy transakcjach sprzedaży nieruchomości i udziałów, prowadzenie procesów komercjalizacji obiektów handlowych i biurowych oraz obsługa korporacyjna spółek.

+48 22 623 85 08
Siedziba główna
ul. Wilcza 28 lok. 6, 00-544 Warszawa
Telefon: 22 623 85 08
Fax: 22 623 83 14
Pokaż na mapie

wiper-pixel