Konieczny, Grzybowski, Polak Kancelaria Prawna sp. k.

Siedziba główna
1ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań
tel./fax +48 61 649 44 40
tel. kom. +48 530 266 680
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

KONIECZNY, GRZYBOWSKI, POLAK – NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA PRAWNE DLA BIZNESU I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Od lat doradzamy firmom i jednostkom samorządowym w kwestiach prawnych i podatkowych. Wyznajemy zasadę działania opartą na autorskiej koncepcji „Prawnika Plus”. Zadaniem prawnika jest nie tylko bieżące doradztwo i odpowiadanie na pytania, ale również antycypowanie finalnego rezultatu, jaki chce osiągnąć Klient i wychodzenie mu naprzeciw. 


Obsługa prawna przedsiębiorstw 

Obsługa prawna przedsiębiorstw stanowi kluczową specjalizację Kancelarii. Już od ponad 10. lat prawnicy Kancelarii działają na rzecz firm i spółek prawa handlowego, które zaufały ich umiejętnościom, kompetencjom i doświadczeniu. Ta specjalizacja stoi u podstaw założenia i funkcjonowania Kancelarii .  Wspierając naszych klientów realizujemy w szczególności następujące działania:

 • sporządzanie, redagowanie i opiniowanie umów handlowych,
 • sporządzanie informacji i opinii prawnych
 • wsparcie klientów w negocjacjach transakcji
 • bieżące doradztwo podatkowe
 • postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym
 • zakładanie spółek prawa handlowego
 • szkolenia dla członków zarządu, rady nadzorczej lub dla pracowników w zakresie prawnych uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa klienta


Obsługa Samorządu 

Obsługa projektów samorządowych jest specjalizacją wymagająca zrozumienia aspektów prawnych, politycznych oraz ekonomicznych na szczeblu krajowym oraz lokalnym. Podejmowanie inicjatyw i działań w tym obszarze wymaga dogłębnej znajomości przepisów prawa, ale również dużego doświadczenia i zrozumienia zasad funkcjonowania samorządów, w tym konieczności zarządzania ryzykiem i korzyściami.

Dla Kancelarii obszar specjalizacji samorządowej ma bardzo istotne znaczenie. Dlatego w ramach Kancelarii stworzyliśmy odrębną inicjatywę zaadresowaną do samorządów, w ramach której dedykujemy swoich najlepszych prawników oraz korzystamy z najlepszych specjalistów w celu kompleksowej obsługi prawnej i podatkowej samorządu w Polsce. Zarządzanie tą inicjatywą zostało przekazane partnerowi Kancelarii – Tomaszowi Gorczyckiemu, który posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych, podatkowych i audytowych dla samorządu. Bardziej szczegółowy opis naszych najważniejszych usług w tym zakresie znajdą Państwo na odrębnym portalu Kancelarii – Prawo Samorządu.


Ochrona danych osobowych

Realizujemy audyty i pełne wdrożenia z zakresu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. We współpracy ze spółką Core Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wspieramy również klientów w obszarze funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

Mamy ponad 11 letnie doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych, braliśmy aktywnie udział w procesie legislacyjnym nowych regulacji oraz w konsultacjach z Grupą Roboczą ds. art. 29 przy tworzeniu nowych wytycznych (w związku z wejściem w życie RODO). Pomagamy w tworzeniu Kodeksów postępowania w rozumieniu art. 40 RODO dla poszczególnych branż na rynku. 


Nieruchomości 

Kancelaria Konieczny, Grzybowski, Polak Kancelaria Prawna sp.k. ma dużą praktykę w obsłudze prawnej transakcji i procesów inwestycyjnych obejmujących nieruchomości. W ramach tej praktyki obsługujemy prawnie:

 • deweloperów
 • przedsiębiorstwa realizujące inwestycje budowlane pod działalność gospodarczą (m.in. obiekty handlowe, biurowce),
 • przedsiębiorstwa w sporach z osobami trzecimi lub organami administracji samorządowej.
 • Prawo nieruchomości w Naszym wykonaniu obejmuje m.in.:
 • prawny audyt nieruchomości
 • doradztwo w zakresie prawnych uwarunkowań realizowanej inwestycji,
 • zapewnienie zmiany warunków zagospodarowania,
 • uzyskanie pozwoleń na budowę,
 • redagowanie umów na projekt architektoniczno-budowlany, o roboty budowlane itp.
 • przygotowywanie projektów umów deweloperskich i umów przyrzeczonych
 • reprezentacja w postępowaniach wieczystoksięgowych, podziały nieruchomości, zapewnienie odpowiednich wpisów w treści ksiąg wieczystych
 • postępowania odszkodowawcze w razie wywłaszczenia nieruchomości przez organy samorządu terytorialnego
 • zaskarżanie podwyższenia opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • zaskarżanie niekorzystnych decyzji administracyjnych dotyczących nieruchomości,
 • przywracanie posiadania.

Kancelaria stale współpracuje ze specjalistami m.in. z dziedziny rzeczoznawstwa nieruchomości i geodezji.


Merger & Acquisitions 

Przekształcenia, łączenie się i nabywanie przedsiębiorstw to procesy trudne i wielowątkowe. Wymagają uważnej analizy, zaplanowania na wielu płaszczyznach, w tym prawnej, podatkowej, księgowej czy finansowej, a następnie efektywnego wdrożenia.

Kancelaria Prawna Konieczny, Grzybowski, Polak realizuje wszystkie te działania korzystając w aspektach poza prawnych ze wsparcia prawdopodobnie najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach.

W ramach tej specjalizacji Kancelarii zajmowaliśmy się kompleksowo m.in.:

 • przekształcenia spółek prawa handlowego
 • procesy przejmowania spółek (w tym due-diligence, negocjowanie i redagowanie umów inwestycyjnych, postępowanie przed UOKiK)
 • nabywanie przedsiębiorstw
 • łączenie spółek
 • zakładanie spółek celowych
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • szkolenia dla członków zarządu oraz członków rady nadzorczej.


Prawo procesowe i egzekucyjne 

Wiele działań da się osiągnąć w toku negocjacji. Nierzadko jednak dla ochrony interesu przedsiębiorcy niezbędne jest podjęcie działań sądowych i egzekucyjnych. Posiadamy bardzo dobry i doświadczony dział procesowy, w ramach którego świadczymy usługi z zakresu m.in.:

 • postępowania o zapłatę
 • postępowania o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego
 • postępowania zabezpieczające
 • postępowania egzekucyjne


Odfrankowienie kredytów 

Jedną z najważniejszych specjalizacji Partnera Kancelarii – mec. Tomasza Koniecznego jest reprezentowanie klientów Kancelarii w sporach przeciwko bankom, które oferowały kredyt we franku szwajcarskim. Tego gatunku sprawami mec. Konieczny zajmuje się już ponad 6 lat z wieloma sukcesami.

Zespół

TOMASZ KONIECZNY

RADCA PRAWNY, PARTNER

Prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem w sporach sądowych i egzekucyjnych. W trakcie swojej praktyki z sukcesem przeprowadził już setki postępowań reprezentując interesy klientów Kancelarii. Dzięki swojemu doświadczeniu Tomasz Konieczny potrafi szybko oszacować szanse procesowe, przewidywany czas trwania procesu oraz skutecznie wybrać najbardziej odpowiednie narzędzia procesowe w celu realizacji interesu klienta.

Jest uznanym prawnikiem w sporach przeciwko bankom, które oferowały kredyty we franku szwajcarskim, gdzie reprezentuje dziesiątki poszkodowanych konsumentów.

Ponadto Tomasz Konieczny specjalizuje się w prawie konsumenckim, prawie gospodarczym i szeroko rozumianym prawie cywilnym.

Autor setek publikacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, ubezpieczeniowego, finansów i spółek handlowych, stale publikowanych w Gazecie Podatkowej oraz na popularnych portalach internetowych traktujących o prawie, gospodarce i finansach.

Tomasz Konieczny pracuje zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

W czasie wolnym lubi jeździć na nartach i na rowerze.

tel.: +48 603 742 273

MICHAŁ POLAK

RADCA PRAWNY, PARTNER

Ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. W latach od 2007 – 2010 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Członek rady nadzorczej spółki z polskiej grupy kapitałowej. Specjalizacja prawna obejmuje kompleksową obsługę przedsiębiorstw i doradztwo gospodarcze, które to czynności poparte są wieloletnim doświadczeniem.

Ponadto współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego przy tworzeniu spółek celowych do realizacji zadań publicznych i innych czynności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

W czasie wolnym czyta, podróżuje i gra w piłkę nożną.

tel.: +48 600 279 188

JAKUB NAWRACAŁA

RADCA PRAWNY

Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Z ubezpieczeniami związany od 2000 r. zarówno od strony prawnej, jak i biznesowej. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa ubezpieczeń.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych.

W wolnym czasie jeździ na rowerze i podróżuje. Interesuje się historią.

tel.: +48 61 649 44 40

MARIUSZ WEISS

RADCA PRAWNY

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności odszkodowawczym oraz ubezpieczeniowym, a także w prawie sądowym. Zajmuje się obsługą procesów o zadośćuczynienie i odszkodowanie związane z naruszeniem dóbr osobistych, uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia, błędami medycznymi, szkodami rzeczowymi i szkodami na osobie, naruszeniem praw autorskich.

Jest doktorem filozofii. W latach 2010 – 2012 był pracownikiem naukowym (adiunktem) w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy naukowej zajmował się metaetyką (etyką teoretyczną), bioetyką, teorią prawa, teorią historiografii oraz historią idei. Autor książki „Etyka i ewolucja. Metaetyczny kontekst etyki ewolucyjnej”, Poznań 2010 oraz licznych artykułów naukowych.

Czas wolny poświęca najchętniej swojej rodzinie i książkom.

tel.: +48 531 670 111

KATARZYNA BRODA

KONSULTANT PRAWNY

Absolwentka Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, wyrażającą jej zainteresowania zawodowe skupione wokół planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami. Od stycznia 2015 r. aplikantka radcowska przy OIRP w Poznaniu.

Posiada doświadczenie w zakresie obsługi handlowych spółek kapitałowych, a także organizacji pozarządowych. W Kancelarii zajmuje się bieżącym doradztwem gospodarczym.

Prywatnie miłośniczka literatury irlandzkiej oraz kuchni meksykańskiej.

tel.: +48 535 620 221

MONIKA LISIAK

SEKRETARKA

Ukończyła studia wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych. Na co dzień w kancelarii dba o prawidłowe funkcjonowanie biura oraz zapewnia sprawny obieg dokumentów i korespondencji pomiędzy Kancelarią, Klientami oraz Sądami i organami administracji publicznej. Ponadto koordynuje prawidłowość wewnętrznego obiegu informacji, a także istotnie wspiera Partnerów w zakresie organizacji codziennej pracy Kancelarii.

Lubi spędzać czas aktywnie, najchętniej z Rodziną i Przyjaciółmi.

tel.: +48 61 649 44 40

FILIP OLEJNICZAK

ASYSTENT PRAWNY

Student IV roku kierunku Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Kancelarii zajmuje się w głównej mierze problematyką bankową, w szczególności analizą niedozwolonego charakteru postanowień w umowach kredytu oraz nieważnością takich umów. Ponadto, w obrębie jego kompetencji znajduje się szeroko pojęte prawo gospodarcze oraz konsumenckie, tłumaczenie umów oraz sprawy dotyczące prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także spadkowego. Jego prawne zainteresowania koncentrują się na postępowaniu karnym, w ramach której to dziedziny jest seminarzystą.

W czasie wolnym lubi czytać książki oraz uprawiać wszelkiego rodzaju sport, w szczególności piłkę nożną, pływanie, jazdę na rowerze. Jego pasją są kulinaria, historia polityczna Europy oraz numizmatyka.

Poza językiem polskim, posługuje się językiem niemieckim oraz angielskim.

tel.: +48 61 649 44 48
Siedziba główna
ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań
tel./fax +48 61 649 44 40
tel. kom. +48 530 266 680
Pokaż na mapie

wiper-pixel