SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

Siedziba główna
1ul. Zaułek 4/F, 30-703 Kraków
730 136 174
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

NASZ ZESPÓŁ

SMW Legal to grupa prawników o wieloletnim doświadczeniu praktycznym, podbudowanym wiedzą teoretyczną zdobytą na wiodących krajowych wydziałach prawa.

SPECJALIZACJA

Obsługujemy przedsiębiorstwa bazujące na innowacjach, zapewniając im bezpieczeństwo prawne i przewagę konkurencyjną. Doradzamy prawnie w zakresie nowoczesnego budownictwa, w tym technologii BIM. Specjalizujemy się w prawnych aspektach publicznych i prywatnych procedur zakupowych.

PASJA

Dla nas prawo to nie tylko praca. Wśród naszych prawników są osoby, które poza praktyką zawodową są autorami licznych artykułów naukowych, przeglądowych i eksperckich, prowadzą działalność dydaktyczną, uczestniczyły w wielu konferencjach i projektach badawczych.

KREATYWNOŚĆ

Stawiamy na tych, którzy gotowi są tworzyć dla naszych Klientów najlepsze rozwiązania.

DOŚWIADCZENIE

Nad obsługą prawną naszych Klientów zawsze czuwają prawnicy z wieloletnim doświadczeniem.

Zespół

KAMIL STOLARSKI

Radca prawny, partner

Od lat wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej, najpierw w ramach kilku krakowskich kancelarii, dziś jako niezależny specjalista.

Największe doświadczenie posiada w zakresie prawa umów handlowych i prawa gospodarczego, w tym wzorów kontraktowych i zabezpieczenia wierzytelności. Uczestniczył w obsłudze prawnej podmiotów realizujących największe inwestycje budowlane w Polsce. W zakresie jego zainteresowań leży także prawo administracyjne.

Interesuje się prawnymi aspektami wdrażania technologii BIM.

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ, autor artykułów naukowych i eksperckich, uczestnik wielu konferencji i projektów badawczych. Kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

730 136 174

KONRAD MAJEWSKI

Radca prawny, partner

Praktyk z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, warunków kontraktowych FIDIC, prawa i postępowania cywilnego.

Doświadczenie zdobywał w Urzędzie Zamówień Publicznych oraz w krakowskiej kancelarii prawnej. Wspiera wykonawców w procesie ofertowania do sektora administracji publicznej.

Doradza przedsiębiorcom w sprawie postępowań prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zakresu porozumień ograniczających konkurencję (w szczególności zmów przetargowych). Reprezentuje przedsiębiorców z branży budowlanej w trakcie sporów na gruncie umów o roboty budowlane oraz warunków kontraktowych FIDIC. Interesuje się kwestiami związanymi z BIM oraz umowami IPD, ESCO, a także szeroko pojętą ideą smart city.

Autor licznych artykułów o tematyce w szczególności  prawa zamówień publicznych, prawa umów o roboty budowlane, prawa ochrony środowiska, prawa gospodarczego.

730 136 174
Siedziba główna
ul. Zaułek 4/F, 30-703 Kraków
730 136 174
Pokaż na mapie

wiper-pixel