_DORADCA PODATKOWY_ JERZY PALUCH

Siedziba główna
104-763 Warszawa, ul. Północna 6b
tel/fax: +48 22 672 34 34
tel. kom.: +48 604 095 656
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Działalność gospodarczą rozpocząłem w 1989 roku będąc nauczycielem akademickim. Postanowiłem wówczas teorię zmienić w praktykę  Utworzyłem firmę pod nazwą Centrum Optymalizacji „EFECT”. Ponieważ „optymalnie” znaczy „najlepiej w danych warunkach” doradzałem i pomagałem właścicielom firm oraz zarządom firm i instytucji osiągać optymalną efektywność funkcjonowania. Oczywiście moja firma musiała także działać optymalnie i tak działała.

Na początku lat 90-tych umieliśmy produkować. Gorzej było w nowej rzeczywistości ze sprzedawaniem i kierowaniem ludźmi , jak również z płaceniem podatków. Tego musieliśmy się szybko nauczyć i przekazywać tę wiedzę pozostałym przedsiębiorcom.

Najpierw C.O. EFECT zajmowało się doborem kadr kierowniczych poprzez realizację konkursów na stanowiska kierownicze zarówno w firmach państwowych i prywatnych  ale także instytucjach państwowych, np. w Ministerstwie Finansów, Portach Lotniczych, itd. (patrz podstrona Klienci). Szkoliliśmy kadrę kierowniczą w zakresie „Assessment Center” (tzw. centrum ocen),  „Development Staff of Coaching” (rozwój pracownika w miejscu pracy) „Analizy systemowej” i wielu innych modułów szkoleniowych z zakresu organizacji i zarządzania. Jako jedni z pierwszych w Polsce realizowaliśmy „Wartościowanie stanowisk pracy” w m. in. ówczesnym Banku Gdańskim (patrz podstrona Klienci). Wielu nowości uczyliśmy się od amerykanów (Polsko-Amerykańska Fundacja Przedsiębiorczości) i brytyjczyków (Furnel International Management Centr), ale również w krajowych uczelniach wyższych (UJ, SGH) i instytutach naukowych.

Od 1992 roku kolejną moją specjalnością stały się podatki. Wiele firm miało problemy z prawidłowym rozliczaniem się z fiskusem. Wynikało to głównie z nieprecyzyjnego prawa podatkowego. Działając w imieniu klientów lub tylko im doradzając udało się dla nich odzyskać od fiskusa  wielkie kwoty nadpłaconych podatków (patrz podstrona Klienci).

W latach 1995 - 2003 zajmowałem się tworzeniem oraz zarządzaniem niepaństwowymi szkołami wyższymi jak również pracą dydaktyczną. Pełniłem funkcje prorektora i kanclerza uczelni. Przez kilka lat firma była również agentem ubezpieczeniowym PZU S.A. i WARTA S.A.

Od 2010 r., po dopuszczeniu przez ustawę o doradztwie podatkowym możliwości prowadzenia działalności także w innych obszarach, świadczę również nietypowe usługi w zakresie windykacji. Zajmuję się przypadkami szczególnie trudnymi, wymagającymi prowadzenia nietypowych i długotrwałych negocjacji, zarówno między kontrahentami krajowymi jak i zagranicznymi.

Cała zdobyta przez te lata wiedza teoretyczna oraz głównie praktyczna pozwala mi realizować to, co lubię najbardziej, czyli tzw. „uzdrawianie firm”. Taki wieloaspektowy consulting bywa długotrwały ale w wielu przypadkach pomaga firmie wyjść na przysłowiową prostą. Płacenie niskich podatków jest jednym z istotnych elementów takiego procesu.

Ponieważ ustawa o doradztwie podatkowym narzuca pewne ograniczenia związane z nazwą obecnie prowadzę działalność pod nazwą Doradca Podatkowy Jerzy Paluch.

Jako doradca podatkowy udzielam porad podatkowych dla firm i osób fizycznych jak również występuje jako ich pełnomocnik w postępowaniach sprawdzających, kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe i celno-skarbowe oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym sądem Administracyjnym. 

Cieszę się na możliwą z Państwem współpracę ponieważ pozwala ona obu stronom na ciągłe, permanentne kształcenie i doskonalenie.

Zespół

JERZY PALUCH

DORADCA PODATKOWY

Wpisany na listę Ministerstwa Finansów i Krajowej Rady Doradców Podatkowych  pod numerem 09663.

Działalność gospodarczą prowadzę od 1989 roku. Moją specjalnością jest rozwiązywanie problemów i konfliktów między klientami a fiskusem, jak również doradztwo w każdym zakresie z obszarów:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT);
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT);
 • ordynacja podatkowa;
 • prawo gospodarcze;
 • opłaty i podatki lokalne;
 • podatek od towarów i usług (VAT);
 • podatek od spadku i darowizny;
 • obliczanie ulg, odliczeń, kosztów uzyskania przychodów, etc.;
 • składanie zeznań i deklaracji podatkowych;
 • planowanie i optymalizacja spadkowa;
 • zakładanie, prowadzenie i przekształcanie firm;
 • prawo pracy oraz wszystkie inne obszary związane z tworzeniem, prowadzeniem i przekształcaniem firmy;
 • audyt Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • rozliczanie dochodów z zagranicy.

Doradzam również w obszarach obejmujących : organizację i zarządzanie, doradztwo personalne, rozwój pracowników, szeroko rozumiana przedsiębiorczość.

Od 2010 r. realizuję także usługi windykacyjne dotyczące szczególnie trudnych przypadków a także międzynarodowych roszczeń wierzycieli.

+48 604 996 005
Siedziba główna
04-763 Warszawa, ul. Północna 6b
tel/fax: +48 22 672 34 34
tel. kom.: +48 604 095 656
Pokaż na mapie

wiper-pixel