Kowalik Pajewski - kancelaria adwokacka

Siedziba główna
1ul. Dąbrowskiego nr 6/F (I piętro), 84-230 Rumia
tel.: 602 558 580
tel.: 883 998 995
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelarie prowadzone przez adwokata Karola Kowalika i adwokata Piotra Pajewskiego mają siedzibę w Rumi.

Kancelarie świadczą usługi na terenie całego kraju, w tym w szczególności na terenie całego województwa pomorskiego. Biorąc pod uwagę aktualne potrzeby klienta, usługi świadczone są również w soboty, a także – po uprzednim umówieniu – poza zwykłymi godzinami pracy, w tym w niedziele. Telefony kancelarii czynne są całodobowo.

Istnieje możliwość spotkania z klientem w indywidualnie ustalonym z nim miejscu, m.in. miejscu jego zamieszkania.

ZAKRES USŁUG I WYNAGRODZENIE

Zakres usług kancelarii obejmuje zarówno kompleksowe prowadzenie spraw (w tym zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz organami administracyjnymi we wszystkich instancjach), jak i sporządzanie pism procesowych (m.in. środków odwoławczych, np. apelacji), opinii prawnych, udzielanie porad prawnych, czy też udział w poszczególnych czynnościach przed sądami oraz organami.

Kancelaria świadczy obsługę osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, w tym spółek.

Działalność kancelarii skupia się przede wszystkim w obszarze:

 • prawa cywilnego, w tym m.in. w zakresie:
  - zniesienia współwłasności nieruchomości;
  - spraw o zasiedzenie;
  - ustanowienia służebności, w tym służebności przesyłu;
  - hipoteki i zastawu;
  - ochrony własności, w tym eksmisji;
  - sporządzania i analizy umów;
  - dochodzenia odszkodowań, w tym odszkodowań od zakładów ubezpieczeń (ubezpieczenia OC);
  - spraw o ubezwłasnowolnienie;
  - spraw o zachowek;
  - stwierdzenia nabycia spadku;
  - przyjęcia i odrzucenia spadku;
  - działu spadku;
  - spraw egzekucyjnych (w tym skargi na czynność komornika)
 • prawa rodzinnego, w tym m.in. w zakresie:
  - rozwodów;
  - separacji;
  - ustanowienia rozdzielności majątkowej;
  - podziału majątku wspólnego byłych małżonków;
  - przysposobienia (tzw. adopcja);
  - uregulowania kontaktów z dzieckiem;
  - pozbawienia oraz ograniczenia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem;
  - ustalenia miejsca pobytu dziecka;
  - alimentów;
  - ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa.
 • prawa karnego, w tym m.in. w zakresie:
  - obrony oskarżonego zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (policja, prokuratura), jak i przed sądem;
  - reprezentacja pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego, jak i na etapie postępowania sądowego (oskarżyciel posiłkowy);
  - sporządzania prywatnych aktów oskarżenia;
  - sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz zażaleń na odmowę wszczęcia/umorzenie postępowania przygotowawczego;
  - spraw karnoskarbowych;
 • prawa karnego wykonawczego, w tym m.in. w zakresie:
  - dozoru elektronicznego;
  - odroczenia wykonania kary;
  - przerwy w odbywaniu kary;
  - udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia;
  - spraw w przedmiocie zarządzenia kary warunkowo zawieszonej
 • prawa administracyjnego, w tym m.in. w zakresie:
  - planowania i zagospodarowania przestrzennego;
  - podziału i rozgraniczenia nieruchomości;
  - prawa budowlanego;
  - sporządzania skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym m.in. w zakresie:
  - ustalenia stosunku pracy;
  - rozwiązania/wypowiedzenia umowy o pracę;
  - dochodzenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne;
  - wydania świadectwa pracy;
  - urlopu macierzyńskiego i wychowawczego;
  - analizy umów o pracę;
  - odwołań od decyzji ZUS;
 • prawa handlowego i gospodarczego, w tym m.in.
  - rejestracji spółek i tworzenia umów spółek;
  - rejestracji działalności gospodarczej;
  - ochrony konkurencji i związanych z tym roszczeń;
  - sporządzania umów.

Wynagrodzenie ustalane jest z każdym klientem indywidualnie i zależy m.in. od nakładu pracy, specyfiki sprawy oraz zakresu czynności, które należy w danym wypadku wykonać.

Zespół

Karol Kowalik

ADWOKAT

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; po ukończeniu studiów prawniczych odbył aplikację adwokacką w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku oraz zdobył bogate doświadczenie współpracując z kancelariami z Trójmiasta i okolic. Uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego. W pracy zawodowej na pierwszym miejscu stawia sumienność i zaangażowanie, co gwarantuje rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy.

telefon: 883 998 995

Piotr Pajewski

ADWOKAT

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Młodych Dyplomatów Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie; po ukończeniu studiów pracował jako asystent prezesa zarządu jednej z wiodących spółek na rynku energetycznym. Odbył aplikację adwokacką w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, zakończoną uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego. Współpracował z kancelariami na terenie Trójmiasta, zdobywając wiedzę z wielu dziedzin prawa oraz doświadczenie w reprezentacji osób fizycznych i prawnych przed sądami i instytucjami. Jego dewizą jest niesienie niezbędnej pomocy prawnej „każdej”, potrzebującej fachowego wsparcia, osobie, zapewniając maksimum zaangażowania i profesjonalizmu.

telefon: 602 558 580
Siedziba główna
ul. Dąbrowskiego nr 6/F (I piętro), 84-230 Rumia
tel.: 602 558 580
tel.: 883 998 995
Pokaż na mapie