MKM Lawyers Kancelaria Prawna

Siedziba główna
1ul. Władysława Jagiełły 3/52 50-201 Wrocław
tel. 604 133 462
tel. 666 056 985
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelaria prawna Wrocław

MKM Lawyers to Kancelaria Prawna działająca we Wrocławiu, która została założona z myślą zarówno o Klientach biznesowych, jak i Klientach indywidualnych. Świadczymy usługi obejmujące swym zakresem pełen przekrój zagadnień, których forma dostosowana jest do wielkości i charakteru działalności zainteresowanych.

Celem naszej kancelarii jest świadczenie usług prawnych najwyższej jakości, odpowiednio dopasowanych do potrzeb danego Klienta. Pozyskane przez lata doświadczenie i wiedza pozwalają nam na znalezienie rozwiązania dla każdego przedstawionego przez Klienta problemu. Przyjazna forma obsługi umożliwi Państwu bieżący kontakt ze specjalistami zajmującymi się Państwa sprawami oraz da możliwość zapoznania się z postępami w realizacji zlecenia na każdym jego etapie.

Wszelkie usługi oferowane w ramach naszej działalności jesteśmy w stanie zaproponować Państwu tak w formie pomocy doraźnej, jak również w formie stałej obsługi.

Klienci indywidualni

MKM Lawyers Kancelaria Prawna w ramach swojej działalności świadczy różnorodne usługi prawne na rzecz osób fizycznych. Oferujemy naszym Klientom indywidualnym doraźną i stałą pomoc prawną, prowadzimy w ich imieniu sprawy sądowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji (postępowania cywilne, karne, administracyjne), organami administracji i sądami arbitrażowymi. Udzielamy ponadto porad i opinii prawnych. Obsługa Klientów indywidualnych obejmuje m.in. takie dziedziny prawa jak: prawo cywilne, prawo pracy, prawo spadkowe, prawo rodzinne.

Starając się wychodzić naprzeciw potrzebom Klientów indywidualnych, oferujemy możliwość organizacji spotkania z przedstawicielami Kancelarii MKM Lawyers poza godzinami pracy Kancelarii. Nie ma również żadnych przeszkód, aby Klient zjawił się w Kancelarii ze swoim dzieckiem.

Klienci biznesowi

MKM Lawyers Kancelaria Prawna oferuje bogatą gamę sprofilowanych usług z zakresu obsługi prawnej Klientów biznesowych. Gwarantujemy naszym Klientom przekrojową pomoc i obsługę prawną, związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, która obejmuje profesjonalne, kompleksowe doradztwo oraz pełen zakres usług wymagających wsparcia i działania profesjonalnego pełnomocnika. W ramach obsługi Klientów biznesowych oferujemy m.in. pomoc w tworzeniu przedsiębiorstw w każdej formie prawnej, jak również bieżącą obsługę prawną spółek i zakładów już istniejących.

Przy obsłudze Klientów biznesowych proponujemy serwis prawny w formie stałej, której kształt określony zostałby w skrojonej do indywidualnych potrzeb Klienta umowie stałej obsługi prawnej. Zaletą takiego rozwiązania jest ustalenie ryczałtowego wynagrodzenia Kancelarii MKM Lawyers, które jest niezmienne bez względu na ilość zleconych prac naszej kancelarii.

Zespół

Joanna Kalinowska

RADCA PRAWNY WROCŁAW

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Kierunek Prawo, Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego. Aktualnie wpisana na listę radców prawnych w OIRP we Wrocławiu, nr wpisu WR-2219.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w czasie wieloletniej współpracy z wiodącymi wrocławskimi kancelariami prawnymi, zajmując się bieżąca obsługą podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Posiada bogatą praktykę w zakresie kompleksowej obsługi procesów sądowych zawisłych przed sądami cywilnymi, gospodarczymi, administracyjnymi oraz pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jej doświadczenie obejmuje m.in. prowadzenie procesów związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane i o dzieło, reprezentowanie Klientów w sporach związanych z niedojściem do skutku umów przyrzeczonych sprzedaży nieruchomości oraz powstałych na tle umów najmu, występowanie w procesach o odszkodowanie z tytułu szkód osobowych oraz w mieniu, a także dochodzenie roszczeń wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. W spektrum jej zainteresowań mieści się ponadto szeroko pojęte prawo kontraktowe.

Zajmuje się ponadto bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym doradztwem w zakresie prawa korporacyjnego i negocjowania umów handlowych. Wykonuje bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym w szczególności w zakresie sporządzanie projektów wewnętrznych aktów korporacyjnych oraz postępowań rejestrowych.

Posiada doświadczenie w pracy dla klientów polskich oraz zagranicznych grup kapitałowych w odniesieniu do projektów realizowanych w różnych sektorach gospodarki. Doradza podmiotom gospodarczym w szerokim spektrum ich działalności operacyjnej.

Posługuje się językiem angielskim. Ukończyła kurs „Legal English in Practice” na poziomie zaawansowanym.

tel. 604 133 462

Tomasz Momot

RADCA PRAWNY

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Kierunek Prawo, Katedra Prawa Konstytucyjnego. Aktualnie wpisany na listę radców prawnych w OIRP we Wrocławiu, nr wpisu WR-3398.

Specjalizuje się w prawie spółek (ze szczególnym uwzględnieniem procesów łączenia, podziału, przekształceń oraz przejęć) oraz w prawie handlowym i cywilnym. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie związanym z badaniem prawnym podmiotów gospodarczych oraz doradztwie podmiotom gospodarczym w szerokim spektrum ich działalności operacyjnej.

Doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, w tym w szczególności opracowywanie i negocjowanie umów w obrocie gospodarczym oraz doradztwo z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego jak i obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego czy też doradztwo w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji oraz prawa własności intelektualnej. Uczestniczy w procesach fuzji, przejęć i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Bierze także aktywny udział w projektach z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz finansów i bankowości, doradzając w przedsięwzięciach pozyskania finansowania.

Wykonuje bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym w szczególności w zakresie sporządzanie projektów wewnętrznych aktów korporacyjnych oraz postępowań rejestrowych. Posiada szczegółowe rozeznanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z podmiotami działającymi na rynku kapitałowym.

Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.


tel. 666 056 985
Siedziba główna
ul. Władysława Jagiełły 3/52 50-201 Wrocław
tel. 604 133 462
tel. 666 056 985
Pokaż na mapie