odszkodowania za błędy medyczne

Pomoc prawna w zakresie dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli podmiotów leczniczych (w szczególności szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie i dentystyczne). Doradztwo w zakresie odszkodowań z tytułu niewłaściwego leczenia, błędu przy porodzie, zakażenia szpitalnego, błędu chirurgicznego, błędu w trakcie leczenia stomatologicznego. Pomoc w ocenie czy wystąpił błąd medyczny, przy zebraniu lub uzupełnieniu materiału dowodowego, weryfikacji orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych, w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze szpitali lub organów Państwa.

wiper-pixel