dr Radek Rafał Wasilewski Kancelaria Radcy Prawnego

Siedziba główna
1Szczecin
+48 518 040 555
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego dr Radek Rafał Wasilewski funkcjonuje w Szczecinie i jest prowadzona przez radcę prawnego dr Radka Rafała Wasilewskiego.

Działalność kancelarii obejmuje kompleksowe usługi prawne (pomoc prawną) dla biznesu (przedsiębiorców o różnej formie prawnej - jednoosobowa działalność, spółka cywilna, spółki, spółdzielnia itd.), sektora publicznego (urzędy, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego etc.), innych podmiotów (stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty mieszkaniowe itp.) oraz klientów indywidualnych.

Do specjalizacji kancelarii należą szeroko rozumiane prawo gospodarcze oraz cywilne (wykaz specjalizacji obok).


ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG PRAWNYCH:

Stała obsługa prawna

Bieżące wsparcie biznesu i podmiotów publicznych: doradztwo prawne, przygotowanie dokumentacji wewnętrznej i pism zewnętrznych, wezwań do zapłaty... (zakres ustalany indywidualnie) - najlepszy sposób na kompleksowe zabezpieczenie prawne 

Sprawy sądowe i urzędowe

Reprezentacja procesowa przed sądami i urzędami (składanie pozwów i innych pism, udział w rozprawach itd.) - najlepszy sposób na zabezpieczenie interesów w toku różnych postępowań

Umowy, pisma, dokumenty

Przygotowanie i analiza umów, wsparcie w negocjacji warunków umów, przygotowanie innych pism i dokumentów - najlepszy sposób na zabezpieczenie swoich interesów przy zawieraniu kontraktów

Porady i opinie prawne

Porady (zwięzłe i przystępne konsultacje) - najlepszy sposób na szybkie uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania. Opinia - szczegółowe opracowanie danej kwestii (najczęściej złożonego problemu).

Compliance / audyt prawny

Analiza stanu realizacji obowiązków prawnych w firmie albo innej jednostce, analiza ryzyka w działalności, ustalenie rekomendacji i pomoc we wdrożeniu (np. opracowanie dokumentacji, szkolenie pracowników)

Negocjacje i mediacje

Wsparcie w różnego rodzaju negocjacjach (np. warunków ugody) oraz w procesie mediacji

Zespół

dr Radek Rafał Wasilewski


Szanowni Państwo!

Na co dzień wykonuję zawód radcy prawnego (nr wpisu na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie - Sz-1610). Jednocześnie, jako doktor nauk prawnych, jestem pracownikiem naukowym (adiunktem) Uniwersytetu Szczecińskiego, na którym prowadzę zajęcia z obszaru m.in. prawa gospodarczego i konsumenckiego. 

W pracy zawodowej łączę szeroką wiedzę prawniczą z bogatym doświadczeniem praktycznym. Równolegle z dążeniem do uzyskania stopnia doktora nauk prawnych gromadziłem doświadczenie prawnicze w ramach pracy w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, kancelariach prawnych oraz wielu praktyk w Polsce i Niemczech (m.in. Sąd Rejonowy w Rostocku, Ministerstwo Sprawiedliwości Kraju Brandenburgii w Poczdamie, Ambasada RP w Berlinie). Zdobyte doświadczenie pozwala mi na szerokie spojrzenie na Państwa sytuację. Dzięki temu przedstawiam Państwu najkorzystniejsze w mojej ocenie rozwiązania, wskazując na inne możliwe warianty (oraz ich silne i słabe strony, jak i skutki prawne). Posługuję się biegle językiem niemieckim (certyfikat C2), znam język angielski.

W mojej pracy ważny dla mnie jest profesjonalizm (rzetelność, zaangażowanie, terminowość, skuteczność) oraz partnerstwo (dobra komunikacja, przejrzyste zasady współpracy). Prowadząc kancelarię, staram się również wdrażać koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) poprzez m.in. wybór przyjaznych dla środowiska (ekologicznych) materiałów biurowych.

Zapraszam do kontaktu.

dr Radek Rafał Wasilewski
radca prawny

+ 48 518 040 555
Siedziba główna
Szczecin
+48 518 040 555
Pokaż na mapie

wiper-pixel