Siedziba główna
1ul. Zygmunta Krasińskiego 18 lok. 237, 01-581 Warszawa
+48 509 498 565
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

USŁUGI PRAWNE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Specjaliści w dziedzinie prawa gospodarczego, handlowego oraz prawa nieruchomości.

Oferowane usługi

 • Zakładanie i zmiana struktury spółek
 • Przygotowywanie i analizowanie umów
 • Likwidacja i przekształcenia spółek
 • Polubowne rozwiązywanie sporów
 • Negocjacje handlowe
 • Zabezpieczanie wierzytelności
 • Reprezentacja w sprawach cywilnych, administracyjnych
 • Postępowania elektroniczne
 • Odszkodowania i dochodzenie roszczeń

Specjalizacja

 • Prawo spółek handlowych
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo obrotu nieruchomości
 • Spory sądowe
 • Inne dziedziny

Zespół

Maciej Tracz

RADCA PRAWNY, WŁAŚCICIEL

Radca prawny zrzeszony w OIRP w Warszawie (WA-11832). Absolwent wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na KUL w Lublinie. Ukończone studia w Centrum Prawa Amerykańskiego, współorganizowane przez Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem współpracując z warszawskimi kancelariami oraz w komórkach prawnych dużych spółek giełdowych.

W swojej dotychczasowej praktyce byłem odpowiedzialny m. in. za:

 • Zakładanie spółek handlowych
 • Analizy i przygotowanie umów spółek i statutów,
 • Bieżącą obsługę korporacyjną tychże jednostek,
 • Likwidację oraz przekształcanie spółek handlowych,
 • Rejestrację zmian w strukturze spółek,
 • Przeprowadzanie posiedzeń organów spółek,
 • Sprzedaż udziałów,
 • Analizę stanu prawnego jednostek organizacyjnych (due diligence),
 • „Wywiad gospodarczy”.

Ponadto brałem udział w:

 • Zakładaniu, bieżącej obsłudze: fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych 
 • Reprezentacji w postępowaniach o udzielenie koncesji, pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Reprezentacji w negocjacjach handlowych, sporach sądowych i egzekucyjnych,
 • Polubownych rozwiązaniach sporów gospodarczych.

Prawo obrotu nieruchomości:

 • Obsługa prawna dewelopera,
 • Analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • Porządkowanie ich stanu prawnego,
 • Sporządzanie i negocjowanie umów: sprzedaży, dzierżawy, darowizny, najmu, użytkowania nieruchomości gruntowych, lokalowych, budynkowych i rolnych,
 • Przygotowywanie umów przedwstępnych,
 • Zabezpieczenia wierzytelności.

Sprawy sądowe:

 • Reprezentacja w sprawach administracyjnych, cywilnych,
 • Reprezentacja w sprawach odszkodowawczych
 • Reprezentacja w sprawach dochodzenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,
 • Reprezentacja w postępowaniach o rejestracje zmian w KRS,
 • Reprezentacja w postępowaniu elektronicznym,
 • Przygotowywanie strategii procesowych w postępowaniach o odszkodowania.
+48 509 498 565
Siedziba główna
ul. Zygmunta Krasińskiego 18 lok. 237, 01-581 Warszawa
+48 509 498 565
Pokaż na mapie