Siedziba główna
1Plac Defilad 1/1307 - PKiN - 00-901 Warszawa
Tel. 48 22 656 63 93
Fax. 48 22 656 63 94
Pokaż na mapie
24 rue Balzac - 75008 Paris
Tel. 33 1 45 63 15 15
Fax. 33 1 45 63 15 16
Pokaż na mapie
Pokaż inne siedziby firmy »

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Copernic Avocats – polski adwokat we Francji – to zespół zarówno doświadczonych, jak i młodych adwokatów, posiadających wykształcenie i praktykę w prawie francuskim oraz polskim.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie doradztwa i spraw sądowych.

Dlaczego?

Tworząc Copernic Avocats, wyszliśmy naprzeciw potrzebom naszych Klientów i nowym wyzwaniom, wynikającym z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Spośród wszystkich Państw Członkowskich Francja jest jednym z czołowych partnerów gospodarczych Polski. Ogromne możliwości, jakie niesie za sobą integracja, a także szereg swobód charakteryzujących Wspólny Rynek, stworzyły we Francji nowe perspektywy dla polskich przedsiębiorców, pracowników, studentów i specjalistów z różnych branż. Oferta naszej Kancelarii pozwala te możliwości maksymalnie wykorzystać.

Dla kogo?

Polski adwokat we Francji – posługujący się językiem polskim, ale doskonale znający prawo francuskie jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy rozwijają działalność gospodarczą na terenie Francji bądź współpracują z francuskimi partnerami biznesowymi. Znając różnice pomiędzy prawem polskim a francuskim potrafimy doradzić polskim Klientom i znaleźć dla nich rozwiązania zgodne z francuskim prawem, a jednocześnie odpowiadające ich oczekiwaniom.

Gdzie nas znaleźć?

Starając się być jak najbliżej naszych Klientów, posiadamy biura zarówno w Paryżu, jak i w Warszawie. W obu znajdą Państwo wykwalifikowanych adwokatów, posługujących się tak językiem polskim, jak i francuskim.

Jesteśmy członkiem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) oraz Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji (CCIPF).

Zespół

IWONA JOWIK

WSPÓLNIK, ADWOKAT

Iwona Jowik jest adwokatem przy Izbie Adwokackiej w Paryżu (1998) oraz w Warszawie (2010), a wcześniej w Wałbrzychu (2006). Specjalizuje się w doradztwie prawnym oraz postępowaniach sądowych. Prowadzi sprawy w szczególności z zakresu prawa konkurencji, prawa handlowego oraz prawa karnego gospodarczego.

Jest jednym z założycieli Kancelarii COPERNIC AVOCATS oraz wspólnikiem zarządzającym.

Doświadczenie zdobywała pracując w renomowanych paryskich kancelariach adwokackich. Ponadto pracowała w dziale prawnym jednej z wiodących na rynku francuskim grup kapitałowych. Obecnie doradza największym światowym markom, głównie z branży produktów luksusowych oraz sieciom sprzedaży. Reprezentuje również Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych przed sądami handlowymi.

Iwona Jowik posiada wieloletnią praktykę w zakresie doradztwa oraz prowadzenia postępowań sądowych na rzecz firm ubezpieczeniowych (z zakresu odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń ryzyk specjalnych oraz przemysłowych, ubezpieczeń w transporcie).

Obsługiwała transakcje fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym o zasięgu międzynarodowym. Doradza dużym podmiotom zamierzającym inwestować i prowadzić swoją działalność na terytorium Francji i Polski.

Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Paris II – Panthéon Assas (ze specjalizacją w prawie prywatnym i gospodarczym). Ukończyła również King’s College London, gdzie otrzymała tytuł LLM.

Była także pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Lille II.

Jest członkiem stowarzyszenia Association Droit et Commerce.

Pracuje w języku polskim, francuskim i angielskim.

LUCIEN PECZYNSKI

WSPÓLNIK, ADWOKAT 

Lucien Peczynski jest adwokatem przy Izbie Adwokackiej w Paryżu (1992) oraz w Warszawie (2010). Posiada wieloletnie doświadczenie, doradzając biznesowi w rozwiązywaniu problemów prawnych już od ponad 30 lat. W działalności zawodowej koncentruje się na kwestiach związanych z prawem umów, prawie handlowym, prawie spółek oraz prawie transportowym. Specjalizuje się także w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki oddelegowania pracowników.

Jest jednym z założycieli Kancelarii COPERNIC AVOCATS oraz wspólnikiem zarządzającym.

Lucien Peczynski doradza wielu podmiotom gospodarczym w bieżącej obsłudze prawnej oraz reprezentuje Klientόw w licznych postępowaniach sądowych. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego.

Przed założeniem Kancelarii, przez ponad 17 lat praktykował w paryskich kancelariach, takich jak: Légis-Consult (grupa Mazars) i Lamy-Lexel, specjalizując się w prawie gospodarczym i prawie spółek.

Jest autorem licznych artykułów prawniczych publikowanych na łamach pism zarówno we Francji, jak i w Polsce. Aktywnie uczestniczy w seminariach związanych z profilem Kancelarii oraz poświęconych kwestiom prawno-porównawczym. Przeprowadzał także szkolenia dla radców prawnych, omawiając najważniejsze zagadnienia francuskiego prawa gospodarczego.

Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Panthéon – Sorbonne Paris I (specjalizacja prawo prywatne oraz prawo gospodarcze), Uniwersytetu Paris II – Panthéon Assas (specjalizacja prawo spółek handlowych) oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest członkiem stowarzyszenia Association Droit et Commerce. Obecnie koncentruje się na zarządzaniu pracą i rozwojem Kancelarii.

Pracuje w języku polskim, francuskim i angielskim.

ŁUKASZ GŁUSZCZUK

ADWOKAT

Łukasz Głuszczuk jest adwokatem przy Izbie Adwokackiej w Paryżu (2009), oraz prawnikiem zagranicznym przy Izbie Adwokackiej w Warszawie (2010). Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu spółek handlowych, najmu powierzchni handlowych i produkcyjnych, upadłości, prawa pracy oraz prawa procesowego.

Z COPERNIC AVOCATS współpracuje od 2006 roku. W ramach aplikacji adwokackiej, odbył półroczny staż w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii audytorskiej.

Łukasz Głuszczuk reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych dotyczących prawa pracy, prawa przewozowego, prawa ubezpieczeń gospodarczych, a także prawa karnego gospodarczego, czy prawa handlowego. Szczególne miejsce w jego praktyce sądowej zajmują zagadnienia związane z transgraniczną egzekucją wyroków sądowych.

Doradza w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Polsce i we Francji, w szczególności w nabyciu udziałów/akcji, aktywów, czy cesji przedsiębiorstw w ramach postepowań upadłościowych.. Pracuje także w zakresie transgranicznych umów handlowych oraz najmu powierzchni handlowych ze szczególnym uwzględnieniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Wielokrotnie towarzyszy Klientom Kancelarii w negocjowaniu różnego typu porozumień.

Łukasz Głuszczuk jest absolwentem prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Franche-Comte (specjalizacja europejskie prawo gospodarcze). Ukończył również Instytut Studiów Sądowych na Uniwersytecie Paris II – Panthéon Assas.

Pracuje w języku angielskim, polskim i francuskim.

MAREK PARISELLE

APLIKANT ADWOKACKI

Marek Pariselle jest aplikantem adwokackim w warszawskim biurze Kancelarii

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie w Orleanie, w trakcie których obie prace magisterskie poświęcił zagadnieniom prawa międzynarodowego.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał podczas praktyk w jednej z krakowskich kancelarii adwokackich. Pomagał w szczególności w obsłudze prawnej Konsulatu Generalnego Francji w Krakowie. Ponadto pracował w dziale procesowym jednej z wiodących kancelarii międzynarodowych oraz odbywał staż w Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie.

Marek obsługuje klientów Kancelarii w zakresie prawa spółek oraz prawa pracy. Bierze również udział w transgranicznych postępowaniach sądowych z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa gospodarczego.

Autor artykułu naukowego „Francuski model związku partnerskiego”; opublikowanego w Kwartalniku Prawa Prywatnego.

Pracuje w języku polskim, francuskim oraz angielskim.

Siedziba główna
Plac Defilad 1/1307 - PKiN - 00-901 Warszawa
Tel. 48 22 656 63 93
Fax. 48 22 656 63 94
Pokaż na mapie

wiper-pixel