Kancelaria Radców Prawnych Frey & Frejowska

Siedziba główna
1ul. Warszawska 21/25, 25-512 Kielce
tel: 41 303 29 23
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Szanowni Państwo,

Kancelaria Radców Prawnych Frey & Frejowska spółka jawna powstała z połączenia indywidualnych praktyk radców prawnych. Kancelaria specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, spadkowym, karnym, gospodarczym, pracy, ubezpieczeń społecznych i prawie administracyjnym oraz obsłudze inwestycji.

Dzięki współpracy ze środowiskami akademickimi zapewnia najwyższy poziom porad. Posiadamy wiedzę z zakresu najbardziej specjalistycznych dziedzin prawa, a także jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną również Klientom o specyficznym niszowym profilu działalności i szczególnych potrzebach.

Kancelaria współpracuje z notariuszem, doradcą podatkowym, biurem rachunkowym oraz innymi specjalistami i zapewnia swoim Klientom kompleksowe usługi.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii.

MISJA

Profesjonalna i uczciwa obsługa prawna gwarantuje Klientom poczucie bezpieczeństwa prawnego. Kreatywność w podejściu do trudnych spraw zapewnia skuteczność w działaniu na rzecz Klientów.

Zespół

Dr Robert Frey

RADCA PRAWNY

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie następnie obroniłem doktorat z postępowania cywilnego na temat „Pracodawca w postępowaniu w indywidualnych sporach pracy przed sądem pracy”. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu zarządzania małymi i średnimi firmami na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Po odbytej aplikacji radcowskiej i zdanym egzaminie zostałem wpisany na listę radców prawnych.

W swojej bogatej karierze zawodowej łączę teorię z praktyką.

Aspekt praktyczny, to nie tylko świadczenie pomocy prawnej jako radca prawny, ale także praca na stanowiskach kierowniczych w firmach prywatnych oraz administracji. Zajmowałem stanowiska: prezesa zarządu spółki akcyjnej, dyrektora biura zarządu oraz pełnomocnika zarządu do spraw zintegrowanego systemu zarządzania, dyrektora biura międzynarodowych analiz prawnych, członka rad nadzorczych oraz wyższe stanowisko kierownicze w administracji rządowej.

Aspekt teoretyczny to działalności naukowa. Jestem adiunktem na wydziale prawa uczelni wyższej oraz autorem szeregu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, w tym monografii „Powództwa przeciwegzekucyjne w prawie polskim” oraz prawa rodzinnego i prawa pracy. Jestem również współautorem podręczników akademickich do prawa i postępowania administracyjnego.

tel. 698 121 144

Elżbieta Frejowska

RADCA PRAWNY

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po odbytej aplikacji radcowskiej i zdanym egzaminie zostałam wpisana na listę radców prawnych.

Jako radca prawny zajmowałam się zarówno obsługą jednostek samorządu terytorialnego i tworzonych przez nie jednostek organizacyjnych, jak również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnej działalności gospodarczej, a także spółek prawa handlowego, w tym spółki notowanej na giełdzie.

Brałam aktywny udział we wdrażaniu na szczeblu wojewódzkim reformy oświaty, stąd moja dogłębna wiedza w tym obszarze.

Jedną z moich specjalizacji jest sfera inwestycji, zarówno w zakresie jej przygotowania, pozyskania środków unijnych jak ich prawidłowego wykorzystania w toku całego procesu inwestycyjnego, od pomysłu do realizacji. Zarządzana przeze mnie gmina w 2014 r. w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” na ponad 1500 gmin wiejskich, zajęła 11 miejsce w pozyskaniu środków unijnych na mieszkańca.

tel. 500 345 198

Galeria zdjęc kancelarii

Siedziba główna
ul. Warszawska 21/25, 25-512 Kielce
tel: 41 303 29 23
Pokaż na mapie

wiper-pixel