Kancelaria Radców Prawnych Maciej Gapiński i Wojciech Petecki s.c

Siedziba główna
1ul. Obrońców Westerplatte 9 lok. 12; 09-400 Płock
tel. kom. 507 091 365
tel. kom. 500 728 001
fax (24) 264 73 59
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelaria M.Gapiński i W.Petecki s.c jest firmą prawniczą działającą na rynku od stycznia 2016 roku, zapewniając naszym Klientom najwyższy standard świadczonych usług w wyspecjalizowanych dziedzinach prawa.

W trosce o interesy naszych Klientów dokładamy wszelkich starań, aby wszelkie dane oraz dokumenty, gromadzone podczas prowadzenia usług prawnych były należycie zabezpieczone i objęte działaniem systemu ochrony informacji.

Usługi Kancelarii są świadczone przez radców prawnych, posiadających udokumentowane kwalifikacje, uzyskane pod nadzorem doświadczonych prawników z samorządu zawodowego.

Radcy prawni posiadają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz.U.03.217.2135).

Ubezpieczenie OC obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, podczas wykonywania czynności radcy prawnego

Radcy prawni zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedzieli się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, przy czym obowiązek ten jest bezterminowy i podlega ochronie prawnej.

Na życzenie Klienta dojazd do jego siedziby.

Zespół

MACIEJ GAPIŃSKI

RADCA PRAWNY

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Specjalizacja - prawo budowlane, handlowe, prawo obrotu nieruchomościami

Uprawnienia dodatkowe -  licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami

+ 48 507 091 365

WOJCIECH PETECKI

RADCA PRAWNY 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Specjalizacja - prawo nieruchomości, prawo administracyjne

Uprawnienia dodatkowe - licencja zarządcy nieruchomości

+48 500 728 001
Siedziba główna
ul. Obrońców Westerplatte 9 lok. 12; 09-400 Płock
tel. kom. 507 091 365
tel. kom. 500 728 001
fax (24) 264 73 59
Pokaż na mapie

wiper-pixel