Delex Kancelaria Radcowsko-Rzecznikowska Alina Budner

Siedziba główna
1ul. Piotrkowska 249/251, lokal 11A, 90-456 Łódź
Telefon: 42 637 50 40
Fax: 42 670 65 53
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelaria obsługuje przedsiębiorców, w tym spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki naukowo-badawcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego jak też i klientów indywidualnych.

Prowadzimy bieżącą obsługę prawną naszych Klientów. Zajmujemy się też sprawami związanymi z rejestracją i likwidacją działalności gospodarczej, wprowadzaniem zmian do rejestrów, prowadzeniem i uczestniczeniem w negocjacjach, rozmowach handlowych, reprezentowaniem Klientów w postępowaniach polubownych i sądowych, windykacją należności od dłużników, sporządzaniem i  opiniowaniem umów i porozumień handlowych.

Wykonujemy czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w tym dotyczące doradztwa prawnego, sporządzania umów, opracowywania dokumentacji zgłoszeniowych i reprezentowania przez Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) w sprawach dotyczących wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, oznaczeń geograficznych oraz przed Urzędem Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej – EUIPO (dawny OHIM) w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych jak też i w postępowaniach dotyczących międzynarodowej rejestracji znaków towarowych (Porozumienie i Protokół Madrycki) i wzorów przemysłowych oraz patentu europejskiego.

W ramach świadczonych usług oferujemy między innymi:

  • doradztwo prawne, w tym m.in. wydawanie opinii, sporządzanie umów;
  • doradztwo i wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności przemysłowej;
  • reprezentowanie Klientów przed Sądami, Urzędem Patentowym RP w sprawie wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i oznaczeń geograficznych, przed EUIPO i WIPO w sprawie wzorów przemysłowych i znaków towarowych oraz przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w sprawie europejskich patentów na wynalazki.

Klientów obsługujemy również w języku angielskim i francuskim.

Zespół

Alina Budner

RADCA PRAWNY, RZECZNIK PATENTOWY
Europejski Rzecznik Patentowy
European Trade Mark and Design Attorney

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej, co gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług, które zdobyła obsługując podmioty gospodarcze, w tym: spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jak też i klientów indywidualnych, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty naukowe, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki sektora finansów publicznych dysponujące w szczególności środkami na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak też i realizujące zadania z zakresu budowy dróg i autostrad, w tym m.in. realizowanymi na warunkach FIDIC.

W sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej reprezentuje Klientów przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, Europejskim Urzędem Patentowym, Urzędem Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej – EUIPO, World Intellectual Property Organization.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kierunek Prawo.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz liczne kursy, w tym: dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, prawa zamówień publicznych, ochrony środowiska, finansów publicznych, prawa budowlanego jak też i szereg szkoleń dla beneficjentów środków z Unii Europejskiej.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi i Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Telefon: 501 076 252

Justyna Budner-Dłabich

RADCA PRAWNY

Zajmuje się głównie obsługą przedsiębiorców w procesie gospodarczym, w tym między innymi realizowanym na warunkach FIDIC. Prowadzi też sprawy cywilne.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Kierunek Prawo oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu François Rabelais w Tours we Francji (M2).

Ukończyła studia podyplomowe „Francuskie Magisterium prawa – Prawnik europejski” na Uniwersytecie Łódzkim.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Telefon: 509 793 575

Łukasz Dłabich

RADCA PRAWNY

Zajmuje się głównie obsługą przedsiębiorców w procesach gospodarczych, w tym między innymi realizowanych na warunkach FIDIC, sprawami cywilnymi oraz podatkowymi, a także sprawami z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz obsługą jednostek samorządu terytorialnego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Kierunek Prawo. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Telefon: 604 112 052

Iwona Cygańska

Zajmuje się głównie obsługą jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców jak też i doradztwem w sprawach cywilnych oraz z zakresu prawa pracy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Kierunek Prawo. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Telefon: 509 435 281

Marta Polińska

PRAWNIK

Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa pracy, prawa własności przemysłowej, prawa cywilnego oraz gospodarczego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kierunek Prawo oraz Kierunek Administracja.

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Telefon: 509 435 281

Anna Humieja

APLIKANT RADCOWSKI

Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego oraz gospodarczego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, Kierunek Prawo.

Telefon: 509 435 281

Marta Dalach

ASYSTENTKA

Organizuje pracę Kancelarii, odpowiada za obieg dokumentów w Kancelarii oraz korespondencję pomiędzy Kancelarią, Klientami i podmiotami trzecimi.

Współpracuje z Rzecznikiem patentowym w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej – znaki towarowe, wzory przemysłowe (UPRP- Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, EUIPO – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, WIPO – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej).

Absolwentka Wydziału Zarządzania, Kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami na Uniwersytecie Łódzkim.

Telefon: 509 435 281
Siedziba główna
ul. Piotrkowska 249/251, lokal 11A, 90-456 Łódź
Telefon: 42 637 50 40
Fax: 42 670 65 53
Pokaż na mapie

wiper-pixel