Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Kręcisz-Sarna

Siedziba główna
1ul. Sienkiewicza 23/3, 41-200 Sosnowiec
+48 606 509 404
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Zapewniamy stałą i kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, wykorzystując wieloletnie doświadczenia i wypracowane standardy wykonywania zawodu radcy prawnego. Najwyższą jakość usług gwarantuje uwzględnienie Państwa indywidualnych wymagań i potrzeb wynikających ze specyfiki danego środowiska biznesowego.

Zakres obsługi prawnej przedsiębiorców obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, administracyjnego, pracy, podatkowego, zamówień publicznych,
 • zastępstwo procesowe przed sądami oraz organami administracji publicznej,
 • całościowe prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych,
 • windykacje należności,
 • kompleksowe przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów oraz innych dokumentów, związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą, w szczególności opinii prawnych, regulaminów czy zarządzeń.
 • negocjowanie kontraktów oraz bezpośrednią pomoc prawną podczas spotkań z partnerami w biznesie,
 • aktywny udział (obejmujący także prowadzenie projektu) w przekształceniach formy prawnej, podziałach spółek, obsłudze fuzji i przejęć (M&A),
 • audyt prawny (np. poprzedzający decyzję o pozyskaniu przedsiębiorstwa),
 • szacowanie ryzyka prawnego danego przedsięwzięcia,
 • opracowywanie dokumentacji przetargowej i obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • obsługę prawną biur zarządów spółek kapitałowych oraz posiedzeń rad nadzorczych czy zgromadzeń wspólników,
 • dokonywanie wszelkich czynności w Krajowym Rejestrze Sądowym, np. rejestrowanie spółek, dokonywanie zmian w umowach.

Zespół

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2007 roku. W 2003 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim. W 2011 roku zdała z wynikiem bardzo dobrym egzamin kończący dwusemestralne studia podyplomowe „Prawo Unii Europejskiej", organizowane przez Katedrę Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Swoją praktykę radcowską od samego początku prowadzi w ramach własnej kancelarii, dzięki szerokiemu doświadczeniu zdobytemu uprzednio w wieloletniej praktyce asystenta radcy prawnego w jednej z katowickich kancelarii prawnych.

Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz świadczy pomoc prawną dla jednostek sektora finansów publicznych, m.in. dla organów nadzoru budowlanego. Obsługuje jednostki samorządu terytorialnego z terenów województwa śląskiego i małopolskiego. Ma wieloletnie doświadczenie jako członek rady nadzorczej spółki komunalnej oraz w świadczeniu pomocy prawnej bankom.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, pracy i administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów europejskich.

Była doradcą i szkoleniowcem w realizacji szeregu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, takich jak „Inwestycja w kadry" (realizowany przez PARP w Warszawie), „Gotowi do pracy" (realizowany przez PFRON w Warszawie) czy „Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy". Współtworzyła pomoc naukową dla przyszłych doradców podatkowych pod tytułem „Kazusy. Rozwiązania krok po kroku” (Podatkowa Oficyna Wydawnicza, 2011 i 2014).

Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim (ZERTIFIKAT DEUTSCH, zdany egzamin TOEFL). W latach 2001-2002 uczestniczyła w zajęciach w Szkole Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim a w 2002 roku zdała egzamin ZENTRALE MITTELSTUFENPRÜFUNG.

W wolnym czasie uprawia narciarstwo oraz jogę. Uwielbia muzykę Stinga.

+48 606 509 404

Marcin Sarna

Jest radcą prawnym od 2011 roku. Studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim ukończył z wynikiem bardzo dobrym.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności świadcząc pomoc prawną dla producentów maszyn i urządzeń, przedsiębiorców funkcjonujących w branży usługowej i w sektorze energetycznym. Ma wieloletnie doświadczenie jako członek rady nadzorczej jednej z warszawskich spółek akcyjnych.

Koncentruje się na obszarach prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa holdingowego oraz prawnych aspektów IT.

Jego domeną jest negocjowanie umów, reprezentowanie Klientów w postępowaniach cywilnych (w tym całościowe prowadzenie procedur windykacyjnych) oraz rozwiązywanie bieżących problemów prawnych obsługiwanych podmiotów, w tym sporządzanie aktów korporacyjnych i opinii prawnych.

W swojej dotychczasowej pracy prawnika między innymi uczestniczył w procesie IPO dużego koncernu energetycznego i świadczył pomoc prawną śląskiemu oddziałowi jednego z największych polskich banków.

Szerokie spectrum doświadczeń zawodowych uzupełnia epizod pracy w charakterze asystenta sędziego.

Jest stałym współautorem czasopism Wydawnictwa „Wiedza i Praktyka” oraz współautorem dwóch wydań książki przygotowującej do egzaminu na doradcę podatkowego „Kazusy. Rozwiązania krok po kroku” (Podatkowa Oficyna Wydawnicza, 2011 i 2014).

Włada językiem angielskim oraz francuskim (ukończył z wyróżnieniem kurs języka francuskiego prawniczego prowadzony przez Paryską Izbę Handlowo-Przemysłową, Certificat de franςais juridique).

Interesuje się strzelectwem, sieciami komputerowymi oraz II wojną światową.

+48 781 99-00-10
Siedziba główna
ul. Sienkiewicza 23/3, 41-200 Sosnowiec
+48 606 509 404
Pokaż na mapie