Naklicki i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Siedziba główna
1Pl. Stefana Batorego 5/20, 70-207 Szczecin
Telefon
+48 601 409 260
+48 (91) 810 92 00
Fax
+48 (91) 810 92 01
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

W roku 1990, w wyniku współdziałania szczecińskich radców prawnych, adwokatów i tłumaczy, zostaje założona Kancelaria Prawna Naklicki & Partners, ówcześnie największa kancelaria prawna obok zespołów adwokackich.

Początki Kancelarii to przede wszystkim wprowadzanie gospodarczych podmiotów zagranicznych na rynek polski i świadczenie na ich rzecz kompleksowej obsługi prawnej.

Do wspomnianych zaliczały się:

  • przedsiębiorstwa zagraniczne,
  • przedsiębiorstwa polonijne oraz
  • spółki typu joint ventures – na powstanie których wymagana była zgoda państwowej Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych z siedzibą w Warszawie.

Nadto Kancelaria świadczyła pomoc prawną na rzecz rodzącego się polskiego biznesu. Jako historyczną ciekawostkę można tu przytoczyć, iż w tym okresie, spółki prawa handlowego rejestrowane były w Wydziałach Drobnej Wytwórczości Urzędów Wojewódzkich.

Z początkiem lat 90., zaistniała Izba Przemysłowo – Handlowa Inwestorów Zagranicznych z siedzibą w Warszawie, w której założyciel Kancelarii uzyskał status Experta ds. Inwestycji Zagranicznych a z chwilą utworzenia Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej ( AHK) – funkcję sędziego Sądu Polubownego przy AHK w Warszawie.

W ramach aplikacji oraz praktyk, w Kancelarii wyszkolonych zostało wielu prawników, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, a w początkowym okresie również aplikanci adwokaccy. W okresowych praktykach udział brali młodzi adwokaci zagraniczni. Aktualnie aplikacje radcowskie prowadzone są w porozumieniu z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie, natomiast praktyki; na podstawie umowy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA.

Obecnie Kancelaria dysponuje potencjałem kilku radców prawnych i adwokatów, grupą aplikantów i praktykantów – zdolnych zapewnić kompleksową obsługę prawną klientom krajowym i zagranicznym we wszelkich dziedzinach prawa, z prawem karnym włącznie.

Zespół

RYSZARD NAKLICKI

RADCA PRAWNY

Absolwent prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1982), aplikacja radcowska (1985- 1987). Radca Prawny od 1987 r. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych (nr wpisu Sz-551) oraz Okręgowej Izby Adwokackiej w Szczecinie a także Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych w Warszawie.

W 2016 r. wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Szczecinie. Przez wiele lat, na zlecenie klientów organizował, tworzył i zarządzał w charakterze CEO szeregiem firm o charakterze usługowo – produkcyjnym, jak również międzynarodowym przedsiębiorstwem armatorskim. Właściciel Kancelarii Adwokackiej ,,Naklicki & Partners” w Szczecinie.

+48 601 409 260
Siedziba główna
Pl. Stefana Batorego 5/20, 70-207 Szczecin
Telefon
+48 601 409 260
+48 (91) 810 92 00
Fax
+48 (91) 810 92 01
Pokaż na mapie

wiper-pixel