Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska

Siedziba główna
1ul. Opolska 10/1 (I piętro), 42-600 Tarnowskie Góry
tel./fax. 32 284 13 03
GSM 795 016 884
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Szanowni Państwo

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska została stworzona z myślą o zapewnieniu naszym Klientom kompleksowej obsługi prawnej na najwyższym poziomie merytorycznym, gwarantującym długoletnie bezpieczeństwo prawne. Nasze rozległa wiedza branżowa oraz długoletnia praktyka gwarantują Klientom Kancelarii profesjonalną obsługą prawną.

Zajmujemy się przede wszystkim obsługą prawną spółek, jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, windykacją masową, sporami gospodarczymi, odszkodowaniami za błędy medyczne i wypadki komunikacyjne. 

Kancelaria prowadzi także sprawy Klientów indywidualnych, zarówno z zakresu prawa rzeczowego (sprawy o zasiedzenie, ustanowienie służebności drogi koniecznej, ustanowienie służebności przesyłu), prawa rodzinnego (rozwody, separacje, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, podział majątku dorobkowego), prawa spadkowego (sprawy o zachowek, dział spadku), a także z zakresu prawa pracy (odszkodowania, mobbing, przywrócenie do pracy).

Kancelaria podejmuje się także obrony Klientów w postępowaniach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz przed Sądem Najwyższym. 

Posiadamy także doświadczenie w przekształceniach spółek oraz due diligence spółek Skarbu Państwa. 

Prawnicy Kancelarii zajmują się również prowadzeniem mediacji pozasądowych. 

Kancelaria świadczy swoje usług na terenie województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego.

Kancelarii mieści się w śródmieściu Tarnowskich Górach oraz posiada odział w Pszczynie.

Radca Prawny Stanisław Wyląg

Zespół

Stanisław Wyląg

RADCA PRAWNY, PARTNER KANCELARII

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze klientów i indywidualnych i spółek kapitałowych, w tym PKP Cargo SA w Tarnowskich Górach, Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach itp

Kwalifikacje zawodowe:

 • radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach od 1980r.
 • aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach w 1978 r.
 • magister prawa, studia ukończone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 1974 r. 

Przebyte kursy, szkolenia:

 • szereg kursów i szkoleń organizowanych przez Krajową Izbę Radców Prawnych w Warszawie oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach, m.in:
 • "Prawo spółek handlowych" Dźwirzyno 2011
 • "Prowadzenie negocjacji, przebieg procesu mediacyjnego i rola radcy prawnego w postępowaniu mediacyjnym" (styczeń 2009),
 • "Tajemnica zawodowa radcy prawnego w postępowaniu sądowym" (styczeń 2009), 
 • "Prawo rodzinne i opiekuńcze. Alimentacja. Kontakty między rodzicami a dziećmi" (październik 2009),
 • "Radcowie prawni jako pełnomocnicy skarżących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka" (listopad 2009).

Preferowane dziedziny prawa: 

 • zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji,
 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, w tym banków, spółek akcyjnych oraz Klientów indywidualnych.

Doświadczenie:

 • od 2013 r. Partner założyciel w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska
 • od 2004 r. właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Stanisław Wyląg w Tarnowskich Górach oraz Oddziału w Siemianowicach Śląskich (kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych, zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji),
 • 1986-2004 rok - obsługa podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych, udział w prywatyzacji podmiotów gospodarczych
 • 1976-1985 - radca prawny Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach 

Hobby, zainteresowania: 

 • historia Polski oraz historia powszechna, podróże, wycieczki górskie, filmy (Woody'ego Allena)

Janusz Wyląg

ADWOKAT, PARTNER

Kwalifikacje zawodowe:

 • adwokat wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach
 • egzamin adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach (sierpień 2012)
 • aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach (styczeń 2009)
 • egzamin komorniczy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie (listopad 2008) 
 • magister prawa, studia ukończone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Praca magisterska z zakresu prawa rodzinnego pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisławy Kalus "Rozliczenia majątkowe między konkubentami" (maj 2006)

Przebyte kursy, szkolenia:

 • "Zmiany w procedurze cywilnej z 3 maja 2012" (listopad 2012)
 • " Spółka s24" (październik 2012)
 • "Odstąpienie od umów wzajemnych" (grudzień 2011)
 • "System prekluzji dowodowej w sprawach gospodarczych oraz kary umowne" (październik-listopad 2011)
 • "Zakaz reformationis in peius oraz wybrane orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach" (maj 2009)
 • "Postępowanie odwoławcze w sprawach cywilnych" (maj 2009) 
 • "Majątkowe prawo małżeńskie a postępowanie egzekucyjne" (czerwiec 2006)
 • "Europejski Tytuł Egzekucyjny" (czerwiec 2006) 

Preferowane dziedziny prawa:

 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym
 • obsługa prawna spółek prawa handlowego, zakładów budżetowych i przedsiębiorstw 
 • prawo cywilnego (spadkowe, rodzinne, rzeczowe, zobowiązań)
 • prawo egzekucyjne (windykacja masowa, dochodzenie należności trudnych, powództwa przeciwegzekucyjne, skargi pauliańskie)
 • prawo gospodarcze 

Doświadczenie:

Od grudnia 2012

 • adwokat i partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska 

2009-2012

 • aplikant adwokacki w Kancelarii Radcy Prawnego Stanisława Wyląg w Tarnowskich Górach (zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych, sporządzanie pism procesowych, pozwów, wniosków egzekucyjnych, apelacji, skarg kasacyjnych, sporządzanie opinii prawnych i umów, rejestracja, zmiany i wykreślanie spółek prawa handlowego, nadzór nad prowadzeniem windykacji masowej, obsługa prawna spółek prawa handlowego, wprowadzenie system zarządzania kancelarią LEX - Kancelaria Prawna (przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych), nadzór nad bazą danych Klientów, ewidencją czynności i kosztów, nadzór nad działalnością finansowo-księgową kancelarii, wprowadzenie i wdrożenie obsługi Elektronicznego Postępowania Upominawczego, przeprowadzanie szkoleń z obsługi Elektronicznego Postępowania Upominawczego oraz nadzór nad jego działaniem, sporządzenie, wprowadzenie i wdrożenie regulaminów organizacyjnych kancelarii, nadzór nad obiegiem dokumentów (w tym obiegiem elektronicznym), nadzór i koordynowanie pracy prawników i stażystów, koordynowanie sekcji porad prawnych on-line, aktualizowanie strony internetowej kancelarii, koordynacja pracy pomiędzy siedzibą a oddziałem kancelarii (obieg dokumentów, nadzór finansowo-księgowy), wprowadzenie procedur przyjmowania Klientów w różnych dziedzinach prawa cywilnego i rodzinnego, przeprowadzania audytów w sprawach Klientów indywidualnych i korporacyjnych, wprowadzenie, przeszkolenie i nadzór nad system kas fiskalnych w siedzibie i oddziale kancelarii, koordynacja projektu nowej strony internetowej siedziby kancelarii. 
 • współpraca z Kancelarią Adwokacką mec. Bronisława Ledwoń w Tarnowskich Górach (zastępstwo procesowe na rozprawach, sporządzenie pism procesowych)

2006-2008

 • aplikant komorniczy w Kancelarii Komornika Sądowego Rewir III w Tarnowskich Górach - Tomasz Adamski (samodzielne sporządzanie zajęć wierzytelności, ruchomości, rachunków bankowych, wynagrodzeń za pracę i innych praw majątkowych)
 • przeprowadzanie czynności egzekucyjnych, w tym zajęć i licytacji ruchomości, ustalanie majątku dłużnika, przyjmowanie i zakładanie wniosków egzekucyjnych, prowadzenie sekcji egzekucji roszczeń niepieniężnych oraz egzekucji roszczeń alimentacyjnych, udział w licytacjach nieruchomości, udział w czynnościach egzekucyjnych i zabezpieczających w siedzibach spółek handlowych, protokołowania przebiegu czynności egzekucyjnych i zabezpieczających, udział w sporządzaniu spisu inwentarza majątku, obsługa systemu zarządzania - Kancelaria, opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi na czynność komornika). 

2005-2006

 • stażysta w Kancelarii Komornika Sądowego Rewir I w Tarnowskich Górach - Ireneusz Łabaj (sporządzanie projektów postanowień o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, wraz z rozliczeniem kosztów postępowania egzekucyjnego, sporządzenie projektów zawiadomień wierzyciela o stanie postępowania egzekucyjnego, udział i protokołowanie czynności egzekucyjnych). 
 • Autor artykułów dot. egzekucji sądowej: "Koszty postępowania egzekucyjnego", "Opłaty egzekucyjne", "Ponowny tytuł wykonawczy", "Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji", "Dalszy tytuł wykonawczy", "Klauzula wykonalności", "Klauzula wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika", "Postępowanie zabezpieczające przed wniesieniem pozwu", "Przedawnienie zobowiązań", "Zażalenie na klauzulę wykonalności", "Wniosek egzekucyjny", "Tytuł wykonawczy po zakończeniu egzekucji", "Wyjawienie majątku", "Śmierć dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego" http://ewindykacja24.pl, http://eporady24.pl 


Autor e-booka "Jak skutecznie wyegzekwować świadczenia alimentacyjne"
http://www.dobryebook.pl/alimenty_swiadczenia_alimentacyjne_pisma_sadowe_egzekucyjne_komornik-e-96.html 

Hobby, zainteresowania: 

bieganie, e-marketing prawniczy, ekonomia (globalna i lokalna), astronomia, fizyka teoretyczna, wycieczki górskie, potrawy kuchni śródziemnomorskiej, muzyka (Michał Urbaniak).

Anna Wyląg

PRAWNIK

 • w 2009 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach,
 • wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Kwalifikacje zawodowe:

 • aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach
 • magister prawa, studia ukończone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Praca magisterska z zakresu prawa podatkowego pod kierunkiem dr. hab. Marka Zdebel "Harmonizacja polskiego prawa podatkowego z prawem Unii Europejskiej w zakresie podatku VAT"

Przebyte kursy, szkolenia:

 • "Nowe podejście do zamówień publicznych" Kraków 2011 rok
 • "Przekształcanie przedsiębiorstw", Katowice 2010 rok (prowadzący r.pr. Michał Gruszczyński)
 • "Mediacje, przygotowanie do zawodu mediatora" organizowane przez Fundację Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Śląskiego Facultas Iuridica", Katowice 2016 rok.

Języki:

 • język angielski

Preferowane dziedziny prawa: 

 • prawo gospodarcze, spory gospodarcze, prawo umów handlowych.
 • prawo spółek handlowych, postępowanie rejestrowe, zakładanie, łączenie, likwidacja spółek handlowych,
 • prawo budowlane,
 • prawo cywilne,
 • prawo pracy.

Doświadczenie:

 • samodzielna obsługa prawna podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych (od 2008 roku obsługa prawna Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, Econ Transport i Spedycja sp. z o.o. w Bytomiu, ZPUH Centrochem sp.j., Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu itp.). Współpraca w ramach umowy wolontariatu z Centrum Integracji Społecznej „Internationaler Bund” w Tychach współpraca z portalem www.ePorady24.pl, sporządzanie analiz przedprywatyzacyjnych spółek Skarbu Państwa (m. inn. Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Sprzętu Mechanicznego sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie oraz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim sp. z o.o., Zakładów Mechanicznych „Zębiec” w Zębcu S.A., oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju) 

Obecnie:

 • samodzielna obsługa prawna podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych oraz klientów indywidualnych 

2007-2009 rok

 • aplikant adwokacki w Kancelarii Radcy Prawnego Stanisława Wyląg w Tarnowskich Górach (samodzielna obsługa podmiotów gospodarczych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi),
 • współpraca w zakresie procesowym z Kancelarią Adwokacką patrona mec. Pawła Wojtygi w Gliwicach

2007-2008 rok

 • praktyka w Kancelarii EBC SOLICITORS KANCELARIA ADWOKACKA ARKADIUSZ STRYJA SP. K., UL. PANKIEWICZA 3, 00-960 WARSZAWA

Hobby, zainteresowania:

 • sport (narty, pływanie), taniec, muzyka.

Agnieszka Domagała

APLIKANT ADWOKACKI

Kwalifikacje zawodowe:

 • aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach (grudzień 2011)
 • magister prawa, studia ukończone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Praca magisterska z prawa karnego pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Stadniczeńko "Mediacje karne po wyroku skazującym".

Przebyte kursy, szkolenia:

 • "Nowe podejście do zamówień publicznych" Katowice grudzień 2011
 • szkolenie w zakresie zarządzania kancelarią, kierowania swoją karierą zawodową zorganizowane przez Wolters Kluwer Polska w Kancelarii White& Case w Warszawie (lipiec 2011)
 • szkolenie "Prawidłowy sposób formułowania zarzutów i wniosków w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia w kodeksie postępowania cywilnego" prowadzący Tomasz Chojnacki, SSO w Poznaniu (Warszawa, czerwiec 2011) 
 • szkolenie dla osób ubiegających się o wpis do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych zakończone zdaniem egzaminu państwowego z wynikiem bardzo dobrym (Bytom, Warszawa wrześnień-październik 2009).

Języki:

 • język angielski
 • język niemiecki

Doświadczenie:

 • aplikant adwokacki w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska (samodzielna obsługa prawna podmiotów gospodarczych, sporządzenie projektów pozwów, pism procesowych, opinii prawnych)
 • redaktor portalu student.lex.pl

sierpień - grudzień 2010

 • stażysta w Kancelarii Radcy Prawnego Stanisław Wyląg

kwiecień - czerwiec 2010

 • Ambasador Wydawnictwa Wolters Kluwer na Uniwersytecie Opolskim

październik 2009 - marzec 2010

 • praktykant w Kancelarii Radcy Prawnego "Casus Fortuitus" Łukasz Garus w Tarnowskich Górach

marzec 2007 - czerwiec 2010

 • wolontariusz w Ośrodku Pomocy Kryzysowej w Opolu

październik 2005 - czerwiec 2010

 • Studencka Poradnia Prawna - udzielanie porad prawnych

czerwiec 2008 - lipiec 2008

 • praktykant w Prokuraturze Rejonowej Katowice-Zachód w Katowicach

Hobby, zainteresowania:

 • sport (koszykówka, biegi), podróże (wszędzie i każdym środkiem transportu), czytanie książek (kryminały), muzyka (każdej po trochu), lotnictwo.

Marek Langosz

APLIKANT ADWOKACKI

Kwalifikacje zawodowe:

 • aplikant adwokacki przy Okręgowego Radzie Adwokackiej w Katowicach
 • magister prawa, studia ukończone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Praca magisterska z zakresu publicznego prawa gospodarczego pod kierunkiem prof. UŚ dr hab. Rafała Blicharza "Reglamentacja działalności gospodarczej" (czerwiec 2013)

Przebyte kursy, szkolenia:

 • „Międzynarodowe prawo spółek”
 • „Prawo zamówień publicznych w praktyce” 
 • „Upadłość a egzekucja – podobieństwa i różnice”
 • „Upadłość międzynarodowa”
 • kurs Generalnego Inspektora Informacji Finansowej „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”
 • kurs obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX

Preferowane dziedziny prawa:

 • prawo i postępowanie cywilne, prawo spółek, prawo działalności gospodarczej, prawo antymonopolowe, ochrona konkurencji i konsumentów, prawo pracy,

Doświadczenie:

 • Studencka Poradnia Prawna przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Kancelaria Notarialna Jacek Wieczorek w Tarnowskich Górach,
 • Kancelaria Radcy Prawnego mgr Stanisław Wyląg w Tarnowskich Górach,
 • Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska w Tarnowskich Górach

Hobby, zainteresowania: 

 • motocykle, kuchnie świata, podróże, nurkowanie


Barbara Raganiewicz-Wyląg

RADCA PRAWNY

Radca Prawny w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska, Oddział Tarnowskie Góry i Pszczyna

Angelika Korynt

STUDENTKA PRAWA

Studentka prawa w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska w Tarnowskich Górach

Galeria zdjęc kancelarii

Siedziba główna
ul. Opolska 10/1 (I piętro), 42-600 Tarnowskie Góry
tel./fax. 32 284 13 03
GSM 795 016 884
Pokaż na mapie

wiper-pixel