Kancelaria Prawna i Podatkowa Pawła Szymanka

Siedziba główna
1ul. Kabacki Dukt 3 lok. 104, 02-798 Warszawa
tel. kom. 601 787 525
tel. 0 (22) 416 20 36
fax: 0 (22) 625 34 64
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelaria świadczy usługi zarówno wobec klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.

Kancelaria zajmuje się kompleksową pomocą w sprawach: gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, spadkowych, podatkowych, celnych, karnych, karnych skarbowych, ubezpieczeń społecznych, finansowych, a także egzekucyjnych, windykacyjnych i innych polegającą na informowaniu klientów o możliwościach i skutkach prawnych podjętych przez nich czynności, pisaniu pism procesowych, występowaniu przed sądami, prokuraturą, policją i innymi organami.

W ramach usług jakie zapewnia Kancelaria wymienić należy: porady prawne, opinie, reprezentowanie klientów przed wszystkimi sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi, trybunałami, organami podatkowymi, celnymi, administracyjnymi, dochodzeniowo-śledczymi, a także reprezentowanie klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Dotychczasowe doświadczenie jest rezultatem pomocy prawnej świadczonej firmom polskim i zagranicznym, wśród których można wymienić między innymi:

  • Grupę Kapitałową KONSALNET S.A.,
  • Environnement Polska Sp. z o.o.,
  • Neste Polska Sp. z o.o.,
  • PKN Orlen S.A.,
  • J&S Energy S.A.,
  • BBC Polska Sp. z o.o.,
  • BBC London,
  • Warner Bros Poland Sp. z o.o.,
  • Masterlink Express Sp. z o.o.,
  • Alter Ego – Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych.

Kancelaria na stałe współpracuje z Kancelarią Adwokacką Johanna Biernata w Berlinie udzielając pomocy prawnej na terenie: Republiki Federalnej Niemiec, Austrii, Konfederacji Szwajcarskiej oraz księstwa Lichtensteinu. Współpracuje również z wybitnymi naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zespół

PAWEŁ SZYMANEK

ADWOKAT, RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY, DOKTORANT UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Ukończył studia prawnicze magisterskie oraz doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, Wydziale Prawa i Administracji, Katedrze Prawa Publicznego Finansowego pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego.

Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Ukończył trzy aplikacje prawnicze: adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, doradcy podatkowego oraz administracyjną w Ministerstwie Finansów.

Autor rozprawy doktorskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego pt. „Nadzór organów podatkowych, celnych oraz kontroli skarbowej nad podatnikami, płatnikami i importerami” przygotowanej w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor pracy magisterskiej pod kierunkiem Prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego pt.: „Podatek od towarów i usług, a umowa sprzedaży”.

Autor 125 artykułów prasowych wydanych nakładem wydawnictwa INFOR oraz pięciu publikacji książkowych wydanych nakładem wydawnictwa SEZAM s.c.

Współautor 180 programów telewizyjnych emitowanych w programach: Polsat 2, Polsat News, TVN CNBC, dotyczących prawa finansowego, rodzinnego, cywilnego i karnego.

Były specjalista: Biura Reformy Systemu Podatkowego, Departamentu Podatków Pośrednich i Departamentu Podatków Bezpośrednich w Ministerstwie Finansów.

Specjalista prawa: gospodarczego, cywilnego, rodzinnego, spadkowego, podatkowego, celnego, karnego, karnego-skarbowego, egzekucyjnego, windykacyjnego, ubezpieczeń społecznych, dewizowego, finansowego, oraz związanych z tym procedur prawnych.

601 787 525
Siedziba główna
ul. Kabacki Dukt 3 lok. 104, 02-798 Warszawa
tel. kom. 601 787 525
tel. 0 (22) 416 20 36
fax: 0 (22) 625 34 64
Pokaż na mapie