Adwokat Michał Burtowy

Siedziba główna
1ul. Dąbrowskiego 77 A, 60-592 Poznań
tel.: +48 694 903 756
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

KLIENCI INDYWIDUALNI

Pomoc prawna świadczona klientom indywidualnym obejmuje zarówno usługi świadczone za wynagrodzeniem, jak i nieodpłatną pomoc prawną wobec osób potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Specjalizacje kancelarii obejmują:

 • prawo karne
 • sprawy transgraniczne, międzynarodowe
 • prawo imigrantów i Polaków za granicą
 • prawo europejskie
 • odszkodowania

Kancelaria świadczy także skuteczną pomoc w takich dziedzinach prawa jak:

 • prawo cywilne, w tym m. in.: windykację należności, pomoc osobom poszkodowanym (wypadki komunikacyjne, śmierć osób bliskich, wypadki przy pracy, wypadki w rolnictwie), postępowania związane z własnością nieruchomości, sprawy spadkowe, ochronę konsumentów;
 • prawo rodzinne, w tym m. in.: rozwody, alimenty, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, sprawy opiekuńcze;
 • prawo pracy, w tym m. in.: przywrócenie do pracy i roszczenia z tym związane, sprostowanie świadectwa pracy, wypadki przy pracy, sprawy ubezpieczeń społecznych;
 • prawo administracyjne;
 • prawo wykroczeń.


INSTYTUCJE & SPÓŁKI

Pomoc prawna, której udzielam klientom instytucjonalnym i spółkom obejmuje przede wszystkim:

 • konsultacje i opinie prawne – wyszukiwanie optymalnych, bezpiecznych rozwiązań prawnych;
 • doradztwo prawne na etapie przedsądowym (w tym pomoc w redakcji pism i wniosków);
 • zastępstwo prawne w sprawach administracyjnych (np. uzyskiwanie licencji i pozwoleń);
 • reprezentację w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych;
 • tworzenie, przekształcenia oraz bieżącą obsługę spółek handlowych;
 • konstruowanie aktów legislacji „wewnętrznej” (regulaminów, umów, dokumentacji pracowniczej);
 • codzienną obsługę prawną.

Zespół

MICHAŁ BURTOWY

ADWOKAT

Jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (mgr prawa – 2011 r., mgr historii – 2011 r.). Praktykę w samodzielnym stosowaniu prawa zdobywałem już w trakcie studiów - od 2009 r., natomiast od 2012 r. podczas aplikacji adwokackiej pracowałem w kilku kancelariach adwokatów i radców prawnych. Od 2015r. wykonuję zawód adwokata we własnej indywidualnej kancelarii, z siedzibą w Poznaniu.

Moje doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej obejmuje zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje oraz spółki - między innymi reprezentację jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych (szpitale, szkoły), jak i licznych przedsiębiorców (m. in. z branży energetycznej, chemicznej, transportu osób i towarów, czy też z zakresu sprzedaży internetowej i branży rozrywkowej), a także stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

W swojej praktyce reprezentuję Klientów zarówno na etapie przedsądowym i w negocjacjach, jak i w postępowaniach administracyjnych, postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, a także sądami dyscyplinarnymi samorządów zawodowych.

Szczególnie specjalizuję się w sprawach karnych.

Jako adwokat doradzam przedsiębiorcom w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym zakładaniu, obsłudze i likwidacji spółek. Dla Klientów sporządzam opinie prawne z zakresu prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej – w tym także w języku angielskim.

+48 694 903 756
Siedziba główna
ul. Dąbrowskiego 77 A, 60-592 Poznań
tel.: +48 694 903 756
Pokaż na mapie